1intro=95442345678xHBD9chorus 1xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH10fHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH11xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH12fHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHS13xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH14fHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH15xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH16fHBDxHxHSxHBDxHBDxHSFTLT17refrainRC218192021222324LTSLTBDS25chorus 2xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH26fHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH27xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH28fHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHBDS29xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH30fHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH31xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH32fHBDxHxHSxHBDxHBDxHSFTFT33refrain 2RC2BDBD34BDBD35BD36BDBDBDBDSS37BDBDBDBD38BDBDBDBD39BDBD40BDBDFTBDFTLTBDLT41bridgeSCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD42RC1BDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDS43SCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD44SCBDRC1SCBDRC1BDSCSRC1SCSS45SCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD46RC1BDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDS47SCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD48SCBDRC1SCBDRC1BDSCSRC1BDSBDSBD49SCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD50RC1BDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDS51SCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD52SCBDRC1SCBDRC1BDSCSRC1SCSS53SCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD54RC1BDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDS55SCBDRC1RC1RC1BDRC1SRC1RC1BDRC1BD56SCBDRC1SCBDRC1BDSCSRC1BDSCSSBD57chorus 3RC2BDBD58BDBD59BD60BDBDBDBDSS61BDBDBDBD62BDBDBDBD63BDBD64BDBDFTBDFTLTBDLT65climaxRC1BDRC1BDRC1BDRC1BD66RC1BDRC1BDRC1BDRC1BDRC167CCBD68BDBDFTBDFTLTLT69RC1BDRC1BDRC1BDRC1BD70RC1BDRC1BDRC1BDRC1BDRC171CCBDRC1RC172RC1BDBDLTBDLTFTFT73finaleCC747576