You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=105442345678910111213כולם מרביצים לי מפוצצים755755757914אותי מכו וו וות75745715הם חושבים שזה מצחיק, בגלל שאני77555757555716פריק, ואין איתי שום בעיות557910979917יש הרבה ערסים בשכונה77545575אם218יש לך גיטרה דופקים 'ך ת'צורה44445554454219אבל יש כאן זיונים, אני מ'קבל מציצות7755575557557520אז יש לי עוד סיבה לחיווווות579109799142122אווו אוווו91023אוווו92425אז כמו שכבר אמרתי הפריקים בשלב75557557557926של היכחדו וו וות75745727הם חורשים על הפארקים וכל הזמן שותים77555757555728ונהנים מזיונים557910979929אני לא חובבן של מזרחית7755545575730שומע נירוונה וגם את לים ביסקיט4445554454731אבל למה להרביץ ולהיות אלימים775557557557532רק בגלל שאנחנו קצת שונים557991097993334אוו אוו91035אוו93637383914141417161416164014411717172119161717421643444546474849505152537אז רק שתדעו שכאן הכל מטאפורה55757579547574525577555757555רק רצינו להסביר את המצב בעיר המצב שרק שרק מחמיר7565557910979957755כל רגע קט שעובר457558444554עוד מישהו כאן הולך להתפגר45475977775575575אנחנו צועקים לעזרה מבקשים מחילה57556055791097ומקבלים רק…99…את השתיקה6162910639646566671414141716141616681469171717211916171770167172731616161918161818747516161619181618187677191919232118191978187999999999808182838485Change tuning (R)
Get Plus