You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=105442345678910111213כולם מרביצים לי מפוצצים755755757914אותי מכו וו וות75745715הם חושבים שזה מצחיק, בגלל שאני77555757555716פריק, ואין איתי שום בעיות557910979917יש הרבה ערסים בשכונה77545575אם218יש לך גיטרה דופקים 'ך ת'צורה44445554454219אבל יש כאן זיונים, אני מ'קבל מציצות7755575557557520אז יש לי עוד סיבה לחיווווות579109799142122אווו אוווו91023אוווו92425אז כמו שכבר אמרתי הפריקים בשלב75557557557926של היכחדו וו וות75745727הם חורשים על הפארקים וכל הזמן שותים77555757555728ונהנים מזיונים557910979929אני לא חובבן של מזרחית7755545575730שומע נירוונה וגם את לים ביסקיט4445554454731אבל למה להרביץ ולהיות אלימים775557557557532רק בגלל שאנחנו קצת שונים557991097993334אוו אוו91035אוו93637383914141417161416164014411717172119161717421643444546474849505152537אז רק שתדעו שכאן הכל מטאפורה55757579547574525577555757555רק רצינו להסביר את המצב בעיר המצב שרק שרק מחמיר7565557910979957755כל רגע קט שעובר457558444554עוד מישהו כאן הולך להתפגר45475977775575575אנחנו צועקים לעזרה מבקשים מחילה57556055791097ומקבלים רק…99…את השתיקה61629106396465666714141417161416166814691717172119161717701671727316161619181618187475161616191816181876771919192321181919781879999999998081828384851 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add commentChange tuning (R)