1Intro + Chorus=1264423456789Verse 110111213xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH14xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH15xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH16xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH17xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH18xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH19xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH20Pre-ChorusxHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH21CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH22xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH23xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH24xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH25xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH26ChorusxHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH27xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH28xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH29CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH30xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH31xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH32xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH33Verse 2xHBDxHxHxHBDxHSxHxHxHBD34xHBDxHBDxHxHBDxHSxHxHxH35xHBDxHxHxHBDxHSxHxHxHBD36xHBDxHxHxHxHSxHBDBDxHBDxHBD37xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH38xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH39xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH40xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH41xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH42xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH43xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH44Pre-ChorusxHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH45CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH46xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH47xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH48xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH49xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH50ChorusxHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH51xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH52xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH53CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH54xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH55xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH56xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH57BridgexHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH58xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDoH59xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH60xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDoH61xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH62xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDoH63xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDoH64xHBDoHxHSBDoHxHSBDoHxHSBDoH65End VerseCCoHBD666768Pre-ChorusBDSBDSBDSSBDSCSBDSBD69CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH70xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH71xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH72xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH73xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH74Chorus + Pre-ChorusxHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH75xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH76xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH77CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH78xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH79xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH80xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH81xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH82End ChorusxHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH83xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH84xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH85CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH86xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH87xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH88xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH89xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH90xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH91xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH92xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH93CCBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH94xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH95xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH96xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH97xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH98xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH99xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH100xHBDxHxHSBDxHxHBDoHxHSBDxH101102103104105106107108109