1=90442(S)3(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)334(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)335(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)(S)336(S)(S)(S)(S)(S)(S)37(S)(S)(S)(S)(S)(S)38(S)(S)(S)(S)(S)(S)39(S)(S)(S)(S)10(S)(S)(S)(S)(S)(S)311(S)(S)(S)(S)(S)(S)312(S)(S)(S)(S)(S)(S)313(S)(S)(S)(S)(S)(S)314(S)(S)(S)(S)15(S)(S)(S)(S)(S)(S)316(S)(S)(S)(S)(S)(S)317(S)(S)(S)(S)(S)(S)318(S)(S)(S)(S)(S)(S)319(S)(S)(S)(S)(S)(S)320(S)P. M.21(S)(S)(S)(S)(S)(S)322(S)(S)(S)(S)(S)(S)32324(S)(S)3425(S)(S)(S)(S)4426(S)HTLTS27BDCC(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)28BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)29BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)30BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)SBDSBD(SC)31BDCC(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)32BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)33BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)34BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)35BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BDSBDLTBDLTSSBDLTBDLT36BDCCxHxHBDxHBDSxHxHxHBDxH37BDxHxHxHBDxHBDSxHxHxHBDxH38BDxHxHxHBDxHBDSLTHT39BDCCxH(cC)BDBDSCCxHBDxHxH40BDxHxHxHxHBDxHxHBDSxHxHxHxHBDxHxH41BDxHxHxHxHBDxHxHBDSxHxHxHxHBDxHxH42BDxHxHxHxHBDxHxHBDSxHxHxHxHBDxHxH43BDxHxHxHxHBDxHxHBDSSBDLTBDLTBDHTBDHT44BDCCxHxHxHBDxHxHBDSxHxHxHxHBDxHxH45BDxHxHxHxHBDxHxHBDSxHxHxHxHBDxHxH46BDxHxHxHxHBDxHxHBDSxHxHxHxHBDxHxH47BDxHxHxHxHBDxHxHBDSxHBDSBDSBDSBDS48=180CC495051BDBDBDSBDSBDS52CC535455BDSBDSBDBDSBDBDBDSBDBD56BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD57BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD58BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD59BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCC60BDSSCBDSCBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD61BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD62BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD631BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCC64BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCC65BDSCCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD66BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD67BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD68BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCC69BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD70BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD71BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD72BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD73BDSCCBDBDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCCBDBDBDBDSCCBD74BDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDBD75BDSCCBDBDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCCBDBDBDBDSCCBD76BDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCC77=90BDCCCCSSCSCBDSCSCSSCBDSC78BDSCSCSSCBDSCBDSCBDSCSSCBDSC79BDSCSCSSCSCBDSCSCSSCBDSC80BDxHxHBDSxHBDxHBDBDBDSxHBDSxHBDSSCBDSSCBDSSCBDSSC381BDCCCCSSCSCBDSCSCSSCBDSC82BDSCSCSSCBDSCBDSCBDSCSSCBDSC83BDSCSCSSCSCBDSCSCSSCBDSC84SCCxHBDSxHBDxHBDBDBDSxHBDSxHBDSxHBDCC385SCCxHBDSxHBDxHBDBDBDSxHBDSxHBDSxHBDCC386CCxHBDSxH(S)(LT)xH(HT)2487BDCCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC4488BDSCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC89BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCBDSCBDBDSSCBDSCBD90BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCSBDSBDBDSSBDLTBDHT91BDCCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSCCSC92BDSCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC93BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCBDSCBDBDSSCBDSCBD94BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCSBDSBDBDSBDLTBDHT95BDCC(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)96BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)97BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)981BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)SBDSBD(SC)99BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BDS(SC)BDBDS(SC)BDBDS(SC)BDBDS(SC)BD100=90BDCCSCSSCSCBDSCSCSSCBDSC101BDSCSCSSCBDSCBDSCBDSCSSCBDSC102BDSCSCSSCSCBDSCSCSSCBDSC103BDxHxHBDSxHBDxHBDBDBDSxHBDSxHBDSCBDSSCBDSCBDSC3104BDCCCCSSCSCBDSCSCSSCBDSC105BDSCSCSSCBDSCBDSCBDSCSSCBDSC106BDSCSCSSCSCBDSCSCSSCBDSC107SCCxHBDSxHBDxHBDBDBDSxHBDSxHBDSxHBDCC3108SCCxHBDSxHBDxHBDBDBDSxHBDSxHBDSxHBDCC3109CCxHBDSxH(S)(LT)xH(HT)24110BDCCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC44111BDSCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC112BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCBDSCBDBDSSCBDSCBD113BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCSBDSBDBDSSBDLTBDHT114BDCCSCBDSSCSCCBDSCBDSCBDBDSCCSC115BDCCSCBDSSCSCCBDSCBDSCBDBDSCCSC116BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCBDSCBDBDSSCBDSCBD117BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCSBDSBDBDSBDLTBDHT118BDCC(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)119BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)120BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)1211BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)SBDSCBD(SC)122BD(SC)(SC)S(SC)(SC)BD(SC)BD(SC)S(SC)(SC)123BD(SC)(SC)S(SC)(SC)SSSLTLTLTHTHTHTS124=180BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD125BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD126BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD127BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCC128BDSSCBDSCBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD129BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD130BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD1311BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCC132BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCCSSSLTLTLTHTHT64133BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD44134BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD135BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD136BDSSCBDBDSSCBDBDBDSCCBDSCC137BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD138BDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBDBDSSCBD139BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD140BDSSCBDBDBDSSCBDBDSSCBDBDBDSSCBDBD141BDSCCBDBDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCCBDBDBDBDSCCBD142BDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDBD143BDSCCBDBDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCCBDBDBDBDSCCBD144BDBDBDSCCBDBDBDBDSCCBDBDSCCBDCC145BDCCBDSBDSBDLTBDLTBDHTBDHT146=90BDCCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC147BDSCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC148BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCBDSCBDBDSSCBDSCBD149BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCSBDBDBDSSBDLTBDHT150BDCCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC151BDSCSCBDSSCSSCBDSCBDSCBDBDSSCSC152BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSCBDSCBDBDSSCBDSCBD153BDSCBDSCBDBDSSCBDSCBDBDSSCBDSBDLTBDHTBDSSBDLTBDHT154BDCCxHBDSxHSCCBDxHBDxHBDBDSCCxH155BDxHxHBDSxHSCCBDxHBDxHBDBDSCCxH156BDxHBDxHBDBDSxHBDxHBDBDxHBDxHBDBDSxHBDxHBD157BDxHBDxHBDBDSxHBDxHBDBDxHSBDBDBDSSBDLTBDHT158BDCCxHBDSxHSCCBDxHBDxHBDBDSCCxH159BDxHxHBDSxHSCCBDxHBDxHBDBDSCCxH160BDxHBDxHBDBDSxHBDxHBDBDxHBDxHBDBDSxHBDxHBD161BDxHBDxHBDBDSxHBDxHBDBDxHSBDBDBDSBDS162BDSBDBDBDSBDBDBDSSBDBDBDSBDBD163BDSBDBDBDSBDBDBDSSBDBDBDSBDBD164BDBD