1Intro (0:00)=110CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH442xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH3xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH4xHBDxHxHxHSxHxHSSSSSSSSSSSSSSS5CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH6xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH7xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH8xHBDxHxHxHSxHxHSSSSSSSSSSSSSSS9Verse 1 (0:20)CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH10xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH11CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH12xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH13CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH14xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH15CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH16Chorus 1(0:36)xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSCC17SSMTLTSCCSSMTLTSCC18SSMTLTSSSCC19CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH20xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH21CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH22xHBDxHxHxHSxHxHSSSSSSSSSSSSSSS23Verse 2 (0:50)CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH24xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH25CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH26xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH27CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH28xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH29CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH30Chorus 2 (1:10)xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSCC31SSMTLTSCCSSMTLTSCC32SSMTLTSSSCC33CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH34xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH35CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH36xHBDxHxHxHSxHxHSSSSSSSSSSSSSSS37Guitar Solos (1:24)CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH38xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH39xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH40xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH41CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH42xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH43CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH44xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH45CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH46xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH47CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH48xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH49CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH50xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH51CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH52xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH53CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH54xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH55CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH56xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH57CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH58xHBDxHxHxHSxHxHSSSSSSSSSSSSSSS59Verse 3 (2:18)CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH60xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH61CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH62xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH63CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH64xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH65CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH66Outro (2:36)xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSCC67SSMTLTSCCSSMTLTSCC68SSMTLTSSSCC69xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH70CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH71xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH72xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSCC73SSMTLTSCCSSMTLTSCC74SSMTLTSSSCC75CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH76xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH77CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH78xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH79CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH80xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH81CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH82xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH83CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH84xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH85CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH86xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH87CCxHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH88xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH89xHBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxH