eBGDAE1=160331331311XXXXXXXXXXXX442331331XXXXXXXXXXXX664664XXXXXXXXXXXX3664664644XXXXXXXXXXXX4664664XXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX50222363550272235558331331311XXXXXXXXXXXX9331331XXXXXXXXXXXX664664XXXXXXXXXXXX10664664644XXXXXXXXXXXX11664664XXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX123¼133333143¼1500160017002222180022332200554444190088888888882033453453444544544215455455444544544222324