1=162BDxHBDxHBDSxHSxHBD442BDxHBDxHBDSLFTBDLFTSBD3BDSCBDSCBDSCSSSCBD4BDSCBDSCBDSCSSSCBD5BDSCBDSCBDSCSSSCBD6BDSCBDSCBDSoHBDSCBDBD7BDSCBDSCBDSCSSSCBD8BDSCBDSCBDSCSSSCBD9BDSCBDSCBDSCSSSCBD10BDSCBDSCBDSLFTBDLFTSBD11BDSCBDSCBDSCSSSCBD12BDSCBDSCBDSCSSSCBD13BDSCBDSCBDSCSSSCBD14BDSCBDSCBDSoHBDSCBDBD15BDSCBDSCBDSCSSSCBD16BDSCBDSCBDSCSSSCBD17BDoHBDoHSoHBDSoH18BDoHSoHBDSBDLFTLTBD19BDSCxHBDxHxHBDxHxHBDxH20BDxHxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH21BDxHxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH22BDxHxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH23BDxHxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH24BDxHxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH25BDxHxHoHBDoHoHBDoHoHBDoH26BDoHoHBDoHBDoHBDoHS27BDSCBDoHBDBDoHSoH28oHBDBDoHBDBDoHSBDoHS29oHBDBDoHBDBDoHSoH30oHBDBDoHBDBDoHSBDoHS31BDSCBDBDSCBDoHSoH32oHBDBDoHBDBDoHSBDoHS33oHBDBDoHBDBDoHSoH34oHBDBDoHBDBDSBDSBD35BDSCSSRCRCSSRCBDRCSSBDRCRC36SSRCRCSSRCRCSSRCRCSSRCRC37SSBDRCRCSSRCRCSSRCBDRCSSBDRCRC38SSRCRCSSRCRCSSRCBDRCSSRCBDRC39SSBDRCRCSSRCRCSSRCBDRCSSBDRCRC40SSRCRCSSRCRCSSRCRCSSRCBDRC41SLFTLFTSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTSLFTS42LFTSLFTSLFTSLFTSLFTSBDLFTSBD43BDSCBDSCBDSCSSSCBD44BDSCBDSCBDSCSSSCBD45BDSCBDSCBDSCSSSCBD46BDSCBDSCBDSoHBDSCBDBD47BDSCBDSCBDSCSSSCBD48BDSCBDSCBDSCSSSCBD49BDSCBDSCBDSCSSSCBD50BDSCBDSCBDLFTSBDLFTSBD51BDSCBDSCBDBDSoHSC52BDSCBDSCBDBDSoHSC53BDSCBDSCBDBDSoHSC54BDSCBDSCBDBDSLFTBDSLFTBD55BDSCBDSCBDBDSoHSC56BDSCBDSCBDBDSoHSC57BDSCBDSCBDBDSoHSSCBD58SCSSCBDSCSBDSCBD59BDSCLFTLFTLFTLFTSLFTLFTLTLT60LTBDHFTLFTBDLFTSBDSoH61BDLFTLFTLFTLFTLFTSLFTLFTLTLT62LTBDHFTHFTLFTBDLFTSBDSoH63BDLFTLFTLFTLFTLFTSLFTLFTLTLT64LTBDHFTLFTBDLFTSBDSoH65BDLFTLTLFTBDSSCBDLFTLT66LFTBDSSCSSSLTHFTLFT67BDSCBDBDxHBDxHSxH68BDxHBDBDxHBDxHSBDxH69BDxHBDBDxHBDxHSxH70BDxHBDBDxHBDxHSBDxHS71BDxHBDBDxHBDxHSxH72BDxHBDBDxHBDxHSBDxH73BDxHBDBDxHBDxHSxH74BDoHBDBDoHBDoHSBDoHS75BDSCBDBDSCBDoHSoH76BDoHBDBDoHBDoHSBDoHS77BDoHBDBDoHBDoHSoH78BDoHBDBDoHBDoHSBDoHS79BDSCBDBDSCBDoHSoH80BDoHBDBDoHBDoHSBDoHS81BDoHBDBDoHBDoHSoH82BDoHBDBDoHBDSBDSBD83BDSCSSRCRCSSRCBDRCSSBDRCRC84SSRCRCSSRCRCSSRCRCSSRCRC85SSBDRCRCSSRCRCSSRCBDRCSSBDRCRC86SSRCRCSSRCRCSSRCBDRCSSRCBDRC87SSBDRCRCSSRCRCSSRCBDRCSSBDRCRC88SSRCRCSSRCRCSSRCRCSSRCBDRC89BDSSrbRCSSRCRCSSRCRCSSRC90SSRCLTSSLTLFTBDS91BDSCBDSCBDSCSSSCBD92BDSCBDSCBDSCSSSCBD93BDSCBDSCBDSCSSSCBD94BDSCBDSCBDSoHBDSCBDBD95BDSCBDSCBDSCSSSCBD96BDSCBDSCBDSCSSSCBD97BDSCBDSCBDSCSSSCBD98BDSCBDSCBDLFTSBDLFTSBD99BDSCBDSCBDBDSoHSC100BDSCBDSCBDBDSoHSC101BDSCBDSCBDBDSoHSC102BDSCBDSCBDBDSLFTBDSLFTBD103BDSCBDSCBDBDSoHSC104BDSCBDSCBDBDSoHSC105BDSCBDSCBDBDSoHSSCBD106SCSSCBDSCSBDSCBD107BDSCBDLFTHFTBDLFTHFTBDBDSC108109110111112BDSC113114115116BDSC117118119120BDSC121122BDSCBDSC123SLTLTLTLTBD3124SSCBDBDSCBDSSCSC125SSCBDBDSCBDSSCSC126SSCBDBDSCBDSSCSC127SSCBDBDSCBDSoHBDSCSBD128SSCBDBDSCBDSSCSC129SSCBDBDSCBDSSCSC130SSCBDBDSCBDSSCSC131SSCSSSSLTLTSSSSSS132BDSCBDSCSBDSCSCS133BDSCBDSCSBDSCBDSCSBD134BDSCBDSCSBDSCSCS135BDSCBDSCSBDSCBDSCSBD136BDSCBDSCSBDSCSCS137BDSCBDSCSBDSCBDSCSBD138BDSC139140BDSCBDLFTHFTBDHFTLFTBDBDSC141142143144=140145146147148149150151152153154