1Intro=9644234SLT5InstrumentalBDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT6RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT7BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT8BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT9BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT10RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT11BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT12BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT13Verso 1BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHxHBDxHSLTxH14BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT15BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH16BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSLTxHLT17BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH18BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT19BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH20BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSLTxHLT21BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHxHBDxHSLTxH22BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT23BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH24BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSLTxHLT25BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH26BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT27BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH28BDxHBDxHSxHBDxHBDSxHSLTxHLTFTxHFTLTxHLT29Coro 1BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT30RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT31BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT32BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT33BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT34RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT35BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT36BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT37Verso 2BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHxHBDxHSLTxH38BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT39BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH40BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSLTxHLT41BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH42BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT43BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH44BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSLTxHLT45BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHxHBDxHSLTxH46BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT47BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH48BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSLTxHLT49BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH50BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHSxHLT51BDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHBDxHSxHLTxH52BDxHBDxHSxHBDxHBDSxHSLTxHLTFTxHFTLTxHLT53Coro 2BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT54RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT55BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT56BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT57BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT58RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT59BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT60BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT61Solo de guitarraBDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT62RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT63BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT64BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT65BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT66RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT67BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT68BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT69BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT70RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT71BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT72BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT73BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT74RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT75BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT76BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT77Coro 3BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT78RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT79BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT80BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT81BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT82RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT83BDRCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT84BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT85BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT86RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT87BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT88BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT89BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT90RCBDRCBDSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLT91BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT92BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT93OutroBDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT94BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT95BDSCBDRCRCSBDRCBDRCBDBDRCRCSRCLT96BDRCBDRCSRCBDRCBDBDRCBDRCSRCSRCLTFT97BDSCBDRCSRCBDRCBDSSSSSSSSLTLTFTFT98BDSCS99100