1=112xHxHxHxH442xHxHxHxH3xHxHxHxH4xHxHxHxH5xHxHxHxH6xHxHxHxH7xHxHxHxH8xHxHxHBDBDxHS9Couplet 1xHBDxHSxHBDBDxHSBD10xHxHSxHBDBDxHSBD11xHxHSxHBDBDxHSBD12xHxHSxHBDBDxHS13xHBDxHSxHBDBDxHSBD14xHxHSxHBDBDxHSBD15xHxHSxHBDBDxHSBD16xHxHSxHBDBDxHS17xHBDxHSxHBDBDxHSBD18xHxHSxHBDBDxHSBD19xHxHSxHBDBDxHSBD20xHxHSxHBDBDxHS21xHBDxHSxHBDBDxHSBD22xHxHSxHBDBDxHSBD23xHxHSxHBDBDxHSBD24xHxHSLFTxHLTHFTLFTxHLTLFT25RefrainxHBDxHSxHxHS26xHBDxHSxHBDBDxHSBD27xHBDxHSxHBDBDxHSBD28xHxHSxHBDBDxHS29xHBDxHSxHxHS30xHBDxHSxHBDBDxHSBD31xHBDxHSxHBDBDxHSBD32xHBDxHSxHBDBDxHSBD33SBDSBD2434xHBDxHSxHBDBDxHSBD4435xHxHSxHBDBDxHSBD36xHxHSxHBDBDxHSBD37xHxHSxHBDBDxHS38SCBDxHSxHBDBDxHSBD39xHxHSxHBDBDxHSBD40xHxHSxHBDBDxHSBD41xHxHSxHBDBDoHS42Couplet 2xHBDxHxHBDBDxHBD43xHxHxHBDBDxHBD44xHxHxHBDBDxHBD45xHxHxHBDBDxH46xHBDxHxHBDBDxHBD47xHxHxHBDBDxHBD48xHxHxHBDBDxHBD49xHxHSxHBDSxHSSS50Refrain 2CCBDxHSxHxHS51xHBDxHSxHBDBDxHSBD52xHBDxHSxHBDBDxHSBD53xHxHSxHBDBDxHS54xHBDxHSxHxHS55xHBDxHSxHBDBDxHSBD56xHBDxHSxHBDBDxHSBD57xHBDxHSxHBDBDxHSBD58SBDSBD2459xHBDxHSxHBDBDxHSBD4460xHxHSxHBDBDxHSBD61xHxHSxHBDBDxHSBD62xHxHSxHBDBDxHS63SCBDxHSxHBDBDxHSBD64xHxHSxHBDBDxHSBD65xHxHSxHBDBDxHSBD66xHxHSxHBDBDoHS67Refrain 3xHBDxHSxHxHS68xHBDxHSxHBDBDxHSBD69xHBDxHSxHBDBDxHSBD70xHxHSxHBDBDxHS71xHBDxHSxHxHS72xHBDxHSxHBDBDxHSBD73xHBDxHSxHBDBDxHSBD74xHBDxHSxHBDBDxHSBD75CCBDxHSxHxHS76xHBDxHSxHBDBDxHSBD77xHBDxHSxHBDBDxHSBD78xHxHSxHBDBDxHS79xHBDxHSxHxHS80xHBDxHSxHBDBDxHSBD81xHBDxHSxHBDBDxHSBD82xHBDxHSxHBDBDxHSBD83SBDSBD2484xHBDxHSxHBDBDxHSBD4485xHxHSxHBDBDxHSBD86xHxHSxHBDBDxHSBD87xHxHSxHBDBDxHS88SCBDxHSxHBDBDxHSBD89xHxHSxHBDBDxHSBD90xHxHSxHBDBDxHSBD91xHxHSxHBDBDoHS92xHBDxHSxHBDBDxHSBD93xHxHSxHBDBDxHSBD94xHxHSxHBDBDxHSBD95xHxHSxHBDBDxHS96SCBDxHSxHBDBDxHSBD97xHxHSxHBDBDxHSBD98xHxHSxHBDBDxHSBD99xHxHSxHBDBDoHS100SCBD