1=7044234MTMTMTLTFTFT5ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT6ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFTFT7ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT8ABDFTFTSFTFTABDFTFTLTSFTFT9ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT10ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFTFT11ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT12ABDFTFTSFTFTMTMTLTLTFTFTS13CCBDFTFTSFTFTFTBDFTBDFTSFTFTFT14BDFTFTSFTFTFTBDFTBDFTSFTSS15CCBDFTFTSFTFTFTBDFTBDFTSFTFTFT16BDFTFTSFTBDMTMTLTLTFTFTFTS17CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH18CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSS19CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH20CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSS21CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH22CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSS23CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH24xHBDxHBDxHSxHBDxHSxHSxHSLTLTFT25ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT26ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFTFT27ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT28ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFTFT29ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT30ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFTFT31ABDFTFTSFTFTABDFTFTSFTFT32ABDFTFTSFTFTMTMTLTLTFTFTS33CCBDFTFTSFTFTFTBDFTBDFTSFTFTFT34BDFTFTSFTFTFTBDFTBDFTSFTSS35CCBDFTFTSFTFTFTBDFTBDFTSFTFTFT36BDFTFTSFTBDMTMTLTLTFTFTFTS37CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH38CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSS39CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH40CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSS41CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSxH42CCBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSS43CCBDCCCCSCCCCBDCCSCCSCC44CCBDCCBDCCSCCSSSSSSSS45CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC46CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC47CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC48CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC49CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC50CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC51CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC52CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC53CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC54CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC55CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC56CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC57CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC58CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC59CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC60CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC61CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC62CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC63CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC64CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC65CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC66CCBDCCCCSCCSCCBDCCBDCCSCC67BDBDSBDCCSSLTLTABDFTABDFTS68CCBD