eBGDAE1Intro=1154477447744244774477344774477444774477577457457644774764744774477844774477977457457104477476411Verse 14566122444135761415456616244417576181955620210012200100100100100100100100123101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121124101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121125101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101126101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101127Chorus101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121128101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121129101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101130101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101131101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121132101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121133101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101134101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101135525253625253725238Break44774477394477447740774574574144774764424477447743447744774477457457454477476446Verse 245664724444857649504566512444525765354556555691011575855659600016100100100100100100100100162101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121163101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121164101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101165101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101166Chorus101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121167101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121168101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101169101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101170101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121171101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121172101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101173101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101174525257525257625277Bridge=80456687864217957680245281456826421835768446748555686556556877548845489=115101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX1012111012114490101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121191101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101192101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101193Chorus101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121194101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121195101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101196101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101197101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121198101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX10121110121199101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011101011100101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011101011101101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211101211102101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211101211103101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011101011104101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011101011105101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211101211106101211101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211XXXXXX101211101211107101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011101011108101011101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX101011XXXXXX10101110101110952525110252511125211246664