eBGDAE1JESTEM WYJ¥TKOWY=1604444444444244444444377777777477777777564ALE TO JEST PIÊKNE ¯E MAM DWIE RÊCE44444447444444448111111119111111111011111112IN¯YNIERIA TO¯SAMOŒCI444455551344447777144444555515444477771617SZLUG ( POWA¯NIE )44444444184444444419207KIEROWNIK INTRO7777777217777KIEROWNIK RESZTA77772277777777235555555524Change tuning (R)