You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=1604427X57X57X57X57X57X531079746X46X46X46X46X46X45XXXXXXXXXXXX7X5XXXXXXXXXXXX7X567X57X57X57X57X57X5712101471486X46X46X46X46X46X49131313131313131313131313107X57X57X57X57X57X51110797126X46X46X46X46X46X413XXXXXXXXXXXX7X5XXXXXXXXXXXX7X5147X57X57X57X57X57X515121014714166X46X46X46X46X46X41713131313131313131313131318AXXXXXX7X5XXXiXXXXXX7X5XXX19suXXXXXX7X5XXXruXXXXXXhi7X5XXX20toXXXXXX10X8XXXwoXXXXXX10X8XXX21gaXXXXXX10X8XXXXXXXXXi10X8XXX22maXXXXXX9X7noXXXXXXXXXwa9X7XXX23taXXXXXX9X7shiXXXXXXXXXno9X7XXX24suXXXXXXbe7X5XXXteXXXdeXXX7X5su.XXX25XXXXXX7X5XXXXXXXXX7X5XXX26AXXXXXX7X5XXXnaXXXXXX7X5XXX27taXXXXXX7X5XXXgaXXXXXXi7X5XXX28ruXXXXXX10X8XXXkaXXXXXX10X8XXX29raXXXXXX10X8XXXXXXXXXwa10X8XXX30taXXXXXX9X7shiXXXXXXXXXga9X7XXX31waXXXXXX9X7taXXXXXXXXXshi9X7XXX32deXXXXXX7X5XXXXXXXXXi7X5XXX33raXXXXXX7X5reXXXXXXXXXru7X5XXX34no.7X57X57X57X57X57X53510797366X46X46X46X46X46X437XXXXXXXXXXXX7X5XXXXXXXXXXXX7X5387X57X57X57X57X57X539121014714406X46X46X46X46X46X44113131313131313131313131342AXXXXXX7X5XXXnoXXXXXX7X5XXX43hiXXXXXX7X5XXXaXXXXXXna7X5XXX44taXXXXXX10X8XXXkaXXXXXX10X8XXX45raXXXXXX10X8XXXXXXXXXwa10X8XXX46taXXXXXX9X7saXXXXXXXXXre9X7XXX47taXXXXXX9X7ToXXXXXXXXXkyo9X7XXX48yuXXXXXXki7X5XXXnoXXXkipXXX7X5pu.XXX49XXXXXX7X5XXXXXXXXX7X5XXX50UXXXXXX7X5XXXchiXXXXXX7X5XXX51aXXXXXX7X5XXXkeXXXXXXte7X5XXX52kuXXXXXX10X8XXXreXXXXXX10X8XXX53taXXXXXX10X8XXXXXXXXXsho10X8XXX54uXXXXXX9X7raXXXXXXXXXi9X7XXX55toXXXXXX9X7yuXXXXXXXXXme9X7XXX56wa.XXXXXX7X5XXXXXXXXX7X5XXX57XXXXXX7X5XXXKoXXXXXXno7X5XXX58ma1310131013101310chi13101310wo1310131059de1210121012101210te12101210To1010101060wo1310131013101310kyo131013101310131061de121012101210121010101010i1010101062ssho121012101210ni121012101210ku1210121063re131013101310shi131012101210te1210121064ku13101310re13101310na1310i13101310ka?1310651210121012101210Wa10101010ta1010101066shi1310131013101310wa13101310su1310131067ko1210121012101210shi12101210to1010101068ma1310131013101310do131013101310131069i121012101210121010101010na1010101070ga121012101210ra121012101210mo1210121071u131013101310re131012101210shi1210121072ka131013101310131013101310a1310131073tta131012X1012X1010X8a.10X89X79X710X87410X8an10X8na10X8n9X7tesu31Fu75komona12X10a9X7shikatta7610X8i10X8ru10X8hi9X7toga2X0asu77isshode10X8kara.7X5su789X7rai9X7to9X7ki7X5yasa6X4Tsu79bii7X5ki9X7shitomo8010X8sho10X8a10X8ru9X7deshou31tau81ga12X1012X10ra.10X810X87X57X59X78210X8yo10X8ka10X8zo9X7kumo31Taru83suteki12X10shi9X7temata8410X8ka10X8a10X8ma9X7eya2X0bana85minmo5X3bu.7X5rezen869X7na9X7to9X7no7X5ata6X4Ata87raiji7X5sei9X7shinto8810X8me10X810X8ta9X7meni.31yuno89Mazu90shi775sagaminishi9188610X812X10miwataru92da5X3a8X6kedonata937X55X3irukara.94Ka3X13X13X13X1wo3X13X13X13X1erimatsu95ji5X35X35X35X3sa10X810X810X810X8kanemo96shi7X57X5a7X5wa7X5se7X5de7X57X5a7X597fu8X6re8X6te8X6ru.7X57X57X57X57X598Ko775korokomete9988610X812X10tsukuuta100a5X3ga8X6natasuki1017X55X3naryouri.102Yo11X8XXXro11X8XXXXXX11X8buXXX11X8XXXXXX11X8kokao103ga13X10XXXha13X10XXXXXX13X10kuXXX13X10XXXXXX13X10yamita104i?15X12XXX15X12XXXXXX15X12XXX15X12XXXXXXMi15X1215X12105ta15X12ide106su.7X57X57X57X57X57X5107107971086X46X46X46X46X46X4109XXXXXXXXXXXX7X5XXXXXXXXXXXX7X51107X57X57X57X57X57X51111210147141126X46X46X46X46X46X41131313131313131313131313131147X57X57X57X57X57X5115107971166X46X46X46X46X46X4117XXXXXXXXXXXX7X5XXXXXXXXXXXX7X51187X57X57X57X57X57X51191210147141206X46X46X46X46X46X4121131313131313131313131313122To=75temoya123sashii124anata125nowokoe.126Tsu19i14ra127to15ki14wa16iitsu128mo15ta14de16furisa129sa15a14ta.16eDo130n17fullni14nafu131ko15u14mo16de132futa15ri14ra16nadai133jou15da14ta.16buwaAiga134sa=1609me1210ta9wa7ke761357ja11na5i7ta78da7o7136ta11ga1011i10no77ki9137mo9chi7ga.9fullSo97po9138wo9121097mui76139te71157ta78da7ke.714011101110779141Haji142me775teanataga14388610X812X10naiteta144sha5X3ni8X6kaiyabu1457X55X3retayoru.146Na3X13X13X13X1ko3X13X13X13X1nteewo147ka5X35X35X35X3ra10X810X810X810X8ketaii148ka?7X57X57X57X57X57X57X5O7X51498X6shi8X6e8X6te.7X57X57X57X57X5150Yu775menotameni15188610X812X10nakushita152shi5X3se8X6awanaka1537X55X3teiwa.154Ma11X8XXXe11X8XXXXXX11X8muXXX11X8XXXXXX11X8wokezu155ta13X10XXXda13X10XXXXXX13X10yaXXX13X10XXXXXX13X10kushiku156te15X12XXX15X12XXXXXX15X12XXX15X12XXXXXX15X12na15X12157i8X6te8X6i8X6ru.7X57X57X55X35X3158Ma775zushisagami15988610X812X10nishimiru160fu5X3wa8X6taritewo1617X55X3tote.162Ki3X13X13X13X1ha3X13X13X13X1setsuzure163no5X35X35X35X3kou10X810X810X810X8senhana164bi7X5wo7X57X57X57X57X57X5mi7X5165tsu8X6me8X6te8X6ru.7X57X57X57X57X5166Ko775nohidanega16788610X812X10ochite168mi5X3ga8X6rennaku1697X55X3natara.170Me11X8XXXwo11X8XXXXXX11X8jiXXX11X8XXXXXX11X8totego171o13X10XXXka13X10XXXXXX13X10noXXX13X10XXXXXX13X10numi172he?15X12XXX15X12XXXXXX15X12XXX15X12XXXXXXFu15X1215X12173ta8X68X68X67X5ri7X57X55X35X3174Uruha's solode.77517588610X812X101765X38X61777X55X31783X13X13X13X13X13X13X13X11795X35X35X35X310X810X810X810X81807X57X57X57X57X57X57X57X51818X68X68X67X57X57X57X57X518277518388610X812X101845X38X61857X55X318611X8XXX11X8XXXXXX11X8XXX11X8XXXXXX11X818713X10XXX13X10XXXXXX13X10XXX13X10XXXXXX13X1018815X12XXX15X12XXXXXX15X12XXX15X12XXXXXX15X1215X121898X68X68X67X57X57X55X35X319077519188610X812X101925X38X61937X55X31943X13X13X13X13X13X13X13X11955X35X35X35X310X810X810X810X81967X57X57X57X57X57X57X57X51978X68X68X67X57X57X57X57X519877519988610X812X102005X38X62017X55X320211X8XXX11X8XXXXXX11X8XXX11X8XXXXXX11X820313X10XXX13X10XXXXXX13X10XXX13X10XXXXXX13X1020415X12XXX15X12XXXXXX15X12XXX15X12XXXXXX15X1215X122058X68X68X67X57X57X55X35X3Change tuning (R)
Get Plus