1=128BDoHoHSoHBDBDS442xHxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxH3xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHS4xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHS5xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHS6xHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHS7BDoHoHSxHBDBDS8xHxHBDxHSoHBDBDS9xHxHBDxHSoHBDoHBDS10oHBDoHSxHxHBDBDxHS11xHBDxHSoHBDBDS12xHxHBDxHSxHxHBDBDxHS13xHBDxHxHSxHxHBDBDxHS14xHoHBDHMTHMToHLMTLMToHBDLTLToH15CC2BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS16xHBDoHSxHxHBDxHBDxHS17BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS18xHBDoHSxHxHBDxHxHS19BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS20xHBDoHSxHxHBDxHBDxHS21BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS22xHBDoHSxHxHBDxHxHS23BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS24xHBDoHSxHxHBDxHBDxHS25BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS26xHBDoHSxHxHBDxHxHS27BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS28xHBDoHSxHxHBDxHBDxHS29BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS30xHBDoHSxHxHBDxHxHS31BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS32BDoHoHSoHBDBDS33BDoHoHSoHBDLMTLT34CC1BDBDSoHBDoHS35BDxHxHSoHBDBDS36BDxHxHSoHBDBDS37BDBDoHSoHBDoHS38BDoHBDSxHxHBDxHxHS39xHBDxHxHSoHBDBDS40BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS41xHBDBDxHSoHHTHTLTLTHMTHMT42CC2BDxHSxHxHBDxHBDxHS43xHBDoHSxHxHBDxHBDxHS44BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS45xHBDoHSxHxHBDxHxHS46BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS47xHBDoHSxHxHBDxHBDxHS48BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS49xHBDoHSxHxHBDxHxHS50BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS51xHBDoHSxHxHBDxHBDxHS52BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS53xHBDoHSxHxHBDxHxHS54BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS55BDxHxHSoHBDBDS56BDxHxHSoHBDLMTLT57CC2BDBDSoHBDoHS58BDxHxHSoHBDBDS59BDxHxHSoHBDBDSSS60BDBDoHSoHBDoHS61BDoHBDSxHxHBDxHxHS62xHBDxHxHSoHBDBDS63BDxHxHSxHxHBDxHBDxHS64xHBDBDxHSoHBDoHS65SSBDxHxHSxHxHBDxHxHS66xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHS67xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHxHS68xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHxHS69xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHxHS70xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHS71xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHxHS72xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHxHS73xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHxHS74xHxHBDxHxHSxHxHBDxHxHS75SSxHxHxHSBDxHxHxHxHS76xHxHBDxHxHSBDxHxHxHxHS77xHBDxHxHxHxHSxHxHxHxHBDxHxHxHxHSxH78xHxHxHBDxHxHxHxHSxHxHxHxHBDxHxHxHxHSxH79xHxHxHBDxHxHxHxHSxHxHxHxHBDxHxHxHxHSxH80xHxHxHBDxHxHxHxHSxHxHxHxHBDxHxHxHxHSxH81SSBDxHxHcCSxHxHcCBDxHxHcCS82xHxHcCBDxHxHcCSxHxHcCBDxHxHcCS83xHxHcCBDxHxHcCSxHxHcCBDxHxHcCS84xHxHcCBDHTHTLMTLMTLTLTHMTHMTLMTLMTHTHT85CC2BDoHSoHoHBDoHBDoHS86xHBDxHSoHoHBDoHBDoHS87BDxHxHSoHoHBDoHBDoHS88xHBDxHSoHoHBDoHoHS89BDoHxHSoHoHBDoHBDoHS90xHBDxHSoHoHBDoHBDoHS91BDoHoHSoHoHBDoHBDoHS92xHBDoHSoHoHBDoHoHS93BDoHoHSoHoHBDoHBDoHSSS94xHBDoHSoHoHBDoHBDoHS95BDoHoHSoHoHBDoHBDoHS96xHBDoHSoHoHBDoHoHS97BDoHxHSoHoHBDoHBDoHS98BDoHxHSoHBDBDS99BDoHxHSoHBDLMTLT100CC2BDBDSCC1BDCC1S101BDxHxHSoHBDBDS102BDxHxHSoHBDBDS103BDBDoHSoHBDoHS104BDoHBDSoHoHBDoHoHS105oHBDoHoHSoHBDBDS106BDoHoHSoHoHBDoHBDoHS107oHBDBDoHSoHHTHTLTLTHMTHMT108CC2BDxHSoHoHBDoHBD109oHoHxHBDSoHoHBDxHS110oHoHBDoHSoHoHBDxHBDS111oHoHoHBDSoHoHBDxHS112oHRC2BDoHSoHoHBDxHBDS113oHoHxHBDSoHoHBDxHS114xHxHBDxHSoHoHBDxHBDS115oHoHoHBDSoHoHBDoHS116BDLMTLTLMTLTLMTLTLMTLTHTHMTHMTHTHMTHTBDHMTHTLTLMTBDLTLMTLTLMTLTLMT117HMTHMTHTHTHMTBDHMTLMTLMTLTLTLMTBDLMTHMTBDHMTHTHT118oHCC2oHBDoHSoHoHBDxHBDS119oHoHoHBDSoHoHBDxHS120oHoHBDoHSoHoHBDxHBDS121oHoHxHBDSoHoHBDxHS122oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS123oHoHxHBDSoHoHBDxHS124oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS125oHoHxHBDSoHoHBDxHS126oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS127oHoHxHBDSoHoHBDxHS128oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS129xHxHxHBDRC1SRC1xHRC1RC1xHRC1BDRC1xHRC1RC1RC1SRC1130xHRC1RC1xHBDxHSxHxHBDxHBDS131xHxHxHBDSxHxHBDxHS132oHoHBDoHSoHoHBDoHBDS133oHoHoHBDSoHoHBDoHS134oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS135oHoHxHBDSoHoHBDxHS136oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS137oHoHxHBDSoHxHBDSS138SxHBDxHSoHoHBDxHBDS139oHoHxHBDSoHoHBDxHS140oHoHBDxHHTHTHMTHMTLTBDLTLMTBDLMTLTLT141oHCC2BDoHcaxHBDSoHrboHBDxHrbS142oHoHcaBDxHSoHrboHBDxHrbBDS143oHoHcaxHBDSoHoHBDxHS144oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS145oHoHxHBDSoHoHBDxHS146oHoHBDxHSoHxHSSSSS147ScCBDxHSoHoHBDxHS148oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS149oHoHxHBDSoHoHBDxHS150oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS151oHoHxHBDRC1SRC1oHRC1RC1oHRC1BDRC1xHRC1RC1RC1SRC1152oHRC1RC1oHBDxHSoHoHBDxHBDS153oHoHxHBDSoHoHBDxHS154oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS155oHoHxHBDSoHoHBDxHS156oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS157oHoHxHBDSoHoHBDxHS158oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS159oHoHxHBDSoHoHBDxHS160oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS161oHoHxHBDSoHoHBDxHS162oHoHBDxHSoHoHHMTBDHMTxHLTBDLTS163oHCC1BDoHxHBDSoHoHcCBDxHS164oHoHBDxHSoHoHcCBDxHBDS165oHoHxHBDSoHoHcCBDxHS166oHoHBDxHSoHoHcCBDxHBDS167SSxHBDSoHoHcCBDxHS168oHoHBDxHSoHoHcCBDxHBDS169oHoHxHBDSoHoHcCBDxHS170oHoHBDxHSoHoHcCBDxHSS171xHBDxHBDSoHoHBDxHS172oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS173oHoHxHBDSoHoHBDxHS174oHoHBDxHSoHoHBDxHSS175xHBDxHBDSoHoHBDxHS176oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS177oHoHxHBDSoHoHBDxHS178oHoHBDxHSoHoHBDxHSrbS179oHBDoHrbBDxHrbSoHoHrbBDxHrbS180oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS181oHoHxHBDSoHoHBDxHS182oHoHBDxHRC1SRC1oHRC1RC1oHRC1BDRC1xHRC1BDRC1RC1SRC1183oHRC1BDRC1oHRC1BDRC1xHRC1RC1RC1SRC1oHRC1RC1oHRC1BDRC1xHRC1RC1RC1S184oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS185oHoHxHBDrbSoHRC1oHrbBDxHRC1rbS186oHRC1oHrbBDxHSoHoHBDxHBDS187oHBDoHBDxHSoHoHBDxHS188oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS189oHoHxHBDSoHoHBDxHS190oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS191oHBDoHBDxHSoHoHBDxHS192oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS193oHoHxHBDSoHoHBDxHS194oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS195oHBDoHBDxHSoHoHBDxHS196oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS197oHoHxHBDSoHoHBDxHS198oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS199oHBDoHBDxHSoHoHBDxHS200oHoHBDxHSoHoHBDxHBDS201oHoHxHBDSBD202