1=9844234ESASLTESASLT5CC1BDxHBDxHASxHBDxHBDxHxHASxH6xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH7xHBDxHBDxHASxHBDxHBDxHxHASxHlet ring8xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASASAS9CC2BDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH10fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASoH11fHBDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH12fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASASoH13fHBDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH14fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH15fHBDfHBDfHASfHBDfHBDfHfHASfHBDlet ring16fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASASAS17CC2BDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH18fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASoH19fHBDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHASfH20fHBDfHfHASfHBDfHASfHASfHASfHASAS21CC1BDfHASfHfHBDfHBDfHASfH22fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH23fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH24CC2BDfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASASAS25fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH26fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDASASAS27CC1BDfHASfHfHBDfHBDfHASfH28fHBDfHfHASfHfHBDfHBDASASAS29CC1BDfHASfHBDfHBDfHBDfHASfH30fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH31fHBDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHASfHlet ring32fHBDfHfHASfHfHBDfHBDASASAS33CC2BDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH34fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASoH35fHBDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH36fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH37fHBDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH38fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH39fHBDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfHlet ring40fHBDfHfHASfHfHBDfHBDASASAS41CC2BDfHfHASfHBDfHBDfHfHASfH42fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASoH43fHBDfHBDfHASfHBDfHBDfHfHASfH44fHBDfHfHASfHBDfHASfHASfHASfHASAS45CC1BDfHASfHfHBDfHBDfHASfH46fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH47fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH48CC2BDfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASASAS49fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH50fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDASASAS51fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH52fHBDfHfHASfHBDfHASASASASLTFT53CC2BDfHfHASfHBDASfHBDfHASCC2ASCC2ASAS54CC2BDfHfHASfHBDASfHBDfHBDfHASfH55fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHASfHBDfHASfH56fHBDfHBDfHASfHBDfHBDASBDBDHMTLMTFTAS57CC2BDfHfHASfHBDASfHBDfHASCC2ASCC2ASAS58CC2BDfHfHASfHBDASfHBDfHBDfHASfH59CC2BDfHfHASfHBDfHASfHBDfHASfHBDfHASfHBD60fHBDfHBDfHASfHBDASASASFTFTFT61CC2BDfHfH3462CC2BDCC2BDCC1ASLMTHMTLTFT5463CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH4464fHBDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH65CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH66fHBDfHfHASBDASBDASASASAS67CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH68fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH69CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH70fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH71CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH72fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH73CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH74fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH75CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH76fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH77CC2BDfHfHASfHfHBDfHBDfHASfH78fHBDfHfHASfHBDfHASfHBDfHBDfHASfH79CC1BD80LMTLMTLMTCC2LMTBD