You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=15003452454420345245455230345245403452454552503452456034524545527034524580345245455290345245100345245455211034524512034524545521303452451403452454552150345Este245A - 16morllega17asi...181920Notienelacul21pa22B7/5+3021202100213021Ca23ballo le ven sabana2425Porque muy de preciado26Por eso2728no……te perdon29de llorar3020022002000231Este32morllega33asi...343536Notienelacul37pa38B7/5+302120210021302139A-40mor de comprementaA-41mor del mes pasado42Bembele43bembele44bembele45BemBemebele…46bemebele47B7add11 \E00212000212000212000212000212000212000212000212000212033348002120002120002120002120002120002120002120002120002120002120002120002120333349002120Bambo50Refrainle0o000000510bam000bo00052le0a555555530555555542002002552002002560000000571,30200200582,42. (4. to Coda)596061Notiene par don de di62os638573523640113006566Tu eres mi67vi-da, la for-tu-68na del des-tino69810770108771Pero el des-ti-72- no ten-dre-73-ssa pa-74-ra dos757Lo mis-mo que a-558877576-yer220200200277Lo mis-mo so yo0427879023023080281No te en-cuen-tro a l'a-ban82-don838107109117984799985Es im-po-86- si-ble no te en87-cuen-tro de ver-dad882045489545490Por e-so un91di-a no92cuen-to si de93na-da947Lo mis-mo que a-558877595-yer896Yo pien-so en97ti98Emadd9200220200220200220200220200220200220200220200220200220200220200220333399Da capo al coda200220Bam-Bo-31001015571028103108107871045751058107810873106575353232020333310735313101023331087910798107109810781078110107810781071111128710710871131081087114043115200420042004116Bam-bo117le0o0000001180bam000bo000119le0a5555551200Por-que mi555555121vi-da yo la pre2002002122-fiero vi-vir a-20020021231-si000000012402002001252-si0345245126345245455212703452451283452454552129034524513034524545521310345245132345245Bam-bo4552133le0o0000001340bam000bo000135le-a8758751367Por-qui-mi137vi-da yo la pre20020021381,2,3-fiero vi-vir a-2002002139-si8758758140758Bam-bo1414-fiero_________2002002142B7add11 \E0021200021200021200021200021200021200021200021200021200021200021203333143vi-vir……a144-si____________________________________________________________________________________________________0000000145055555514600000001470555555148Em000220000220Em6add9220220220220149Em6add9220220
Change tuning (R)