1=964423Intro45678910112412RCxHxHxHSBDxH4413SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH14xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS15SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH16xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS17SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH18xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS19SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH20xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS21xHBDSfHSBDxH2422xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS4423Couplet 1SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH24xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS25SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH26xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS27SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH28xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS29SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH30xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHSBDxHSfHS31RefrainxHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS32xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS33xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS34xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS35xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS36xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS37xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS38xHBDSfHSBDxH2439xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfH4440SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH41xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS42SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH43xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS44SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH45xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS46SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH47xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS48xHBDSfHSBDxH2449xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS4450Couplet 2SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH51xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS52SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH53xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS54SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH55xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS56SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH57xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHSBDxHSfHS58RefrainxHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS59xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS60xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS61xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS62xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS63xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS64xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS65xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfH66xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS67xHBDSfHSBDxH2468BDxHxHSfH4469FinSCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH70xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS71SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH72xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS73SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH74xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS75SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH76xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS77SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH78xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS79SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH80xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS81SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH82xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS83SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH84xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS85SCxHBDSfHSBDxHxHBDxHxHSxHxHxHSxHfHSBDfH86xHBDSfHSBDxHBDxHxHSxHxHBDxHSfHS