eBGDAE1Intro=150545443277777545121012101312121084331010111012911129101210124Verse 1A702020XXXXX0202002020XXXXX0202002020XXXXX02002020020XXXXX350202002020XXXXX0202002020XXXXX0202002020XXXXX020020200202XXXXX36E001220XXXXXX001220001220XXXXXXXXXXD2320XXXX23202320232072320232023202320C01023XXX0001023XXXXX0008A702020XXXXX0202002020XXXXX0202002020XXXXX02002020020XXXXX390202002020XXXXX0202002020XXXXX0202002020XXXXX020020200202XXXXX310E001220XXXXXX001220001220XXXXXXXXXXD2320XXXX232023202320112320232023202320C01023XXX0001023XXXXX00012ChorusA702020XXXXX0202002020XXXXX0202002020XXXXX0202002020XXXXX13D2320XXXXX23202320XXXXX23202320XXXXX23202320XXXXX14E001220XXXXXX001220001220XXXXXXXXXXD2320XXXXX23202320XXXXX2320152320232023202320C01023XXX0001023XXXXX000