1=120ABDxHBDxHASxHLTxHBDxHABDxHASxHxHoHABDxHBDxHASxHLTxH4433332BDxHABDxHASxHCC2xHABDxHBDxHASxHLTxHBDxHABDxHASxHxHoH33333ABDASABDASABDASABDASABDASxHoHCC233334ABDxHBDxHASxHLTxHBDxHABDxHASxHxHoHABDxHBDxHASxHLTxH33335BDxHABDxHASxHCC2xHABDxHBDxHASxHLTxHBDxHABDxHASxHxHoH33336ABDASABDASABDASABDASABDASxHoHCC133337ABDABDASABDABDASABDABDASABDCC2AS33338xHxHASxHxHxHxHASxHCC2xHxHxHASxHxH33339xHxHESxHASxHCC2xHxHASxHxHASxHxHASxHRCxH333310xHxHASxHxHxHxHASxHCC2xHxHxHASxHxH333311xHxHESxHASxHCC2xHxHASxHxHASxHxHASxHRCxH333312ABDABDASABDBDABDASCC2ABDABDASABD333313BDABDASCC2CC2ASABDASABDBDABDAS333314BDABDASABDBDABDASCC2ABDABDASABD333315BDABDASCC2CC2ASABDASABDBDABDAS333316ASASCC2ASASASCC2ASASASCC2CC2333317fHABDfHABDfHASfHABDfHLTfHABDfHASfHABDfHABDfHASfHABDfHLT333318fHABDfHASfHABDfHASfHABDfHASfHBDfHESfHASfHESfHASfHCC1333319fHESfHLTfHLTfHLTfHESfHLTfHLTfHLTfHESfHLTfHBDfHAS333320fHESfHLTfHLTfHLTfHESfHLTfHLTfHLTfHESfHLTfHBDfHAS333321CC2ABDABDASABDABDABDABDASABDABDABDABDASABDCC2ABD333322CC2ASASABDASASASASABDASASASASABDASCC2AS333323CC2ABDABDASABDABDABDABDASABDABDABDABDASABDCC2ABD333324xHBDxHASxHBDxHASxHBDxHASxHBDxHASxHoHxHABDxHABDxHABD333325xHBDxHASxHBDxHASxHBDxHASxHBDxHASxHoHxHABDxHABDxHABD333326xHBDxHBDxHBDxHoHxHBDxHBDxHBDxHASxHCC2xHBDxHBDxHAS333327fHBDfHBDfHBDfHBDfHABDfHLTfHESfHASfHABDfHABDfHABDfHABD333328CC2CC1oH333329CC2ASASASASASASASASASCC133333330