1Riff A=144CC1BDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH342xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH443xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH4xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASBDxHASBDxHASBDxHASBD545CC1BDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH346xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH447xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH8xHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBD549Riff BCC2(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD4410(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD11(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD12(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD13CC2(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD14(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD15(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD16(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD17Riff CBDASBDBDASBD18BDASBDBDAS(oH)BD19BDASBDBDASBD20BDASBDBDAS(oH)BD21BDASBDBDASBD22BDASBDBDAS(oH)BD23BDASBDBDASBD24BDASBDBDAS(oH)BD25Riff ACC2(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD3426(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD4427(xH)ES(xH)BD(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD28xHoHBDxHoHASxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBD5429Riff BCC2(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD4430(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD31(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD32(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD33CC2(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD34(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD35(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD36(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD37Riff DBDASBDBDASBD38BDASBDBDAS(oH)BD39BDASBDBDASBD40BDASBDBDAS(oH)BD41BDASBDBDASBD42BDASBDBDAS(oH)BD43BDASBDBDASBD44BDASBDBDAS(oH)BD45BridgeBDBDBDBD46(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD47Riff ECC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)48(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)49CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)50(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)51CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)52(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)53CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)54(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)55CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)56(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)57CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)58(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD3459ASBDASBDASBDASBD4460ASBDASBDCC1ASBDBDBDBDASBDBDBDBDASBD5461Riff ACC1BDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH3462xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH4463xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH64xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASBDxHASBDxHASBDxHASBD5465CC1BDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH3466xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH4467xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH68xHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBDxHBDxHBDxHASxHxHBDxHBD5469Riff CBDASBDBDASBD4470BDASBDBDAS(oH)BD71BDASBDBDASBD72BDASBDBDAS(oH)BD73BDASBDBDASBD74BDASBDBDAS(oH)BD75BDASBDBDASBD76BDASBDBDAS(oH)BD77Riff BCC2(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD78(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD79(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD80(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD81CC2(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD82(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD83(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD84(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD85Riff DBDASBDBDASBD86BDASBDBDAS(oH)BD87BDASBDBDASBD88BDASBDBDAS(oH)BD89BDASBDBDASBD90BDASBDBDAS(oH)BD91BDASBDBDASBD92BDASBDBDAS(oH)BD93Bridge(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD94Riff ECC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)95(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)96CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)97(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)98CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)99(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)100CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)101(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)102CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)103(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)104CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)105(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD34106ASBDASBDASBDASBD44107ASBDASBD14108BridgeBDBDBDBD44109(xH)ES(xH)(xH)ES(xH)BD(xH)(xH)BD(xH)ES(xH)BD110Riff ECC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)111(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)112CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)113(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)114CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)115(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)116CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)117(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)118CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)119(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD(oH)ASBDBD(oH)120CC1ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)(oH)BD(oH)(oH)ASBD(oH)121(oH)ASBD(oH)(oH)ASBD(oH)BD(oH)ASBD34122ASBDASBDASBDASBD44123ASBDASBD24124CC1RCcC44125