Standard (EADGBE)

Intro

Woooh!

Jag har lurat mig sj?lv f?r m?nga g?--nger nuuu--uu

Jag trodde k?rlek som di--in var l?tt att f--?nga nuu--u

Mellanspel: , , ,

Jag har lurat mig sj?lv f?r m?nga g?--nger nuuu--uu

Jag trodde k?rlek som di--in var l?tt att f--?nga nuu--u

Och du saa--a:

"F?r du m?ste va sj--uk - sjuk, sjuk, sj--uk

Och du m?ste va bl--ind - blind, blind, bl--ind

Du m?ste va bl--ind

F?r du kan inte se

N?r l?ven faller n--er

Hur --ul jag ?r" , ,

Mellanspel: , , ,

Anna hade en v?n med en b--il, och vi ?kte l?ngt b--oo--rt

Och vi kanske till och m--ed l?mnade Sv--erige (f?r det ?r

ett nytt spel, och jag vill inte va m--ed)

"F?r du m?ste va sj--uk - sjuk, sjuk, sj--uk

Och du m?ste va bl--ind - blind, blind, bl--ind

Du m?ste va bl--ind

F?r du kan inte se

N?r l?ven faller n--er

Hur --el jag ?r" , ,

Mellanspel: , , ,

Och du saa--: ,

"Sjuk, sjuk, sj--uk A, D

Blind, blind, bl--ind

Du m?ste va bl--ind

F?r du kan inte se

Jag ?r ett l?v som faller n--er

Hur sj--uk jag ?r , ,

Hur sjuk jag ?--r" G, Hm, A

Outro

Aaah

Aaah

Aaah

Aaah