1Intro=1204423456789ABDASCCxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH10xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH11xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH12xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH13xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH14xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH15xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH16xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH17xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH18xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH19xHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxH20xHABDASABDASABDASABDBDASABDBDASABDBDASABDBDAS21ABDBDASABDBDASABDASABDAS22Pre-VerseoHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS23oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDASABDASABDAS24ABDBDASCCASESABDBDASCCASES25VerseABDBDASCCoHABDASoHABDBDoHABDAS26oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS27oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS28oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS29oHABDBDCCoHABDASoHABDBDoHABDAS30oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS31oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS32oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDASABDASABDAS33oHABDBDCCoHABDASoHABDBDoHABDAS34oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS35oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS36oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS37oHABDBDCCoHABDASoHABDBDoHABDAS38oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS39oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS40oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDASABDASABDAS41InterludeoHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH42ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESHMTHMTLMTLMTLTLTFTFT43oHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH44ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESHMTHMTLMTLMTLTLTFTFT45oHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH46ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESHMTHMTLMTLMTLTLTFTFT47oHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH48ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASES49Verse 2ABDBDASCCoHABDASoHABDBDoHABDAS50oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS51oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS52oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS53oHABDBDCCoHABDASoHABDBDoHABDAS54oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS55oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS56oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDASABDASABDAS57oHABDBDCCoHABDASoHABDBDoHABDAS58oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS59oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS60oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS61oHABDBDCCoHABDASoHABDBDoHABDAS62oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS63oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDAS64oHABDBDoHABDASoHABDBDoHABDASABDASABDAS65Interlude 2oHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH66ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESHMTHMTLMTLMTLTLTFTFT67oHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH68ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESHMTHMTLMTLMTLTLTFTFT69oHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH70ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESHMTHMTLMTLMTLTLTFTFT71oHABDBDCCRCxHoHABDBDCCRCxH72ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASES73ChorusABDBDCCRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASRC74RCABDBDRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASRC75RCABDBDRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASRC76RCABDBDRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASABDASABDAS77Pre-SoloABDBDASCC78ABDASABDAS79SoloABDBDCCxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH80xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH81xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH82xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH83xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH84xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH85xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH86xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASABDASABDAS87xHABDBDxHABDASCCxHxHABDBDxHxHABDASxH88xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH89xHABDBDxHABDASCCxHxHABDBDxHxHABDASxH90xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASABDASABDAS91ABDBDCCxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH92xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH93ABDBDCCxHxHABDASxHABDBDCCxHxHABDASxH94xHABDBDxHxHABDASxHxHABDBDxHxHABDASxH95ABDBDCCxHxHABDASxHABDBDCCxHxHABDASxH96ABDBDCCxHxHABDASxHABDBDCCxHxHABDASxH97ABDBDCCxHxHABDASxHABDBDCCxHxHABDASABDASABDAS98ABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASESABDBDASES99Chorus 2ABDBDCCRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASRC100RCABDBDRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASRC101RCABDBDRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASRC102RCABDBDRCRCABDASRCRCABDBDRCRCABDASABDASABDAS103Solo 2/OutroABDBDCCABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD104oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABD105oHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD106oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABD107ABDBDCCABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD108oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABD109oHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD110oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABD111ABDBDCCABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD112oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABD113oHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD114oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABD115ABDBDCCABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD116oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABD117oHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABDoHABDBDABDoHABDASABD118oHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDoHABDBDABDcCABDASABDCC119120ABDBDESoHABDBDASESCC