1=150RCRCRCRC442CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH3xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH4CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH5xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSxHS6CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH8CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH9xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSxHS10CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD11xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD12xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD13xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD14xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD15xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD16xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD17xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD18xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD19xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD20xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD21xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD22xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD23xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD24xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD25xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD26xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD27xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD28xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD29xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD30xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD31xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD32xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD33xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHSxHSSxHS34CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD35xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD36xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD37xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD38xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD39xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD40xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD41xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD42xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD43xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD44xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD45xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD46xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD47xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD48xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD49xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTSxHSSxHS50xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHxHSxHBD51xHBDxHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxH52xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD53BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHSSxHS54xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD55BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH56xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD57xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHSxHSSxHS58CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD59xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD60CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD61xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD62CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD63xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD64CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD65xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDSxHSSxHS66CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH67xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH68CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH69xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH70CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH71xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH72CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH73xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSxHS74CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD75xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD76xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD77xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD78xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD79xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD80xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD81xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD82xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD83xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD84xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD85xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD86xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD87xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD88xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTxHSxHBD89xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHFTFTSxHSSxHS90xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHxHSxHBD91BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH92xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD93xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSSxHSS94xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD95xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHS96BDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBDxH97xHBDxHBDxHSxHBDxHBDBDxHSxHSSxHS98CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD99xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD100CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD101xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD102CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD103xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD104CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD105xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDSxHSSxHS106CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH107xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH108CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH109xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH110CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH111xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH112CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH113xHBDxHxHSxHxHBDxHSxHSSxHS114CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD115xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD116CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD117xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD118CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD119xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD120CC2xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD121xHBDxHBDxHSxHBDxHBDxHBDSxHSSxHS122=109CC2BD123124