1=120fHfHfHBDfHBD442fHBDfHfHBDfHBD3fHBDfHfHBDfHBD4fHBDfHfHBDfHBD5fHBDfHSfHBDfHSBD6fHBDBDfHSfHBDfHSBD7fHBDBDfHSfHBDfHSBD8fHBDBDfHSfHBDfHSBDSS9fHBDSSfHBDSSfHBDSSfHBDSS10fHBDSSfHBDSSfHBDSSfHBD11fHBDBDfHSBDfHBDfHS12fHBDBDfHSBDfHBDfHS13fHBDBDfHSBDfHBDfHS14fHBDBDBDBDfHSBDBDBDfHBDBDBDBDfHS15fHBDBDfHSBDfHBDfHS16fHBDBDfHSBDfHBDfHS17fHBDBDfHSBDfHBDfHS18fHBDBDBDBDfHSBDBDBDfHBDBDBDBDfHSSS19BDSBDBDSBD20BDSBDfHBDBDSBD21BDSBDBDSBD22BDSBDfHBDBDSBD23fHBDfHBDfHBD24fHBDBDfHSBDfHBDfHS25fHBDBDfHSBDfHBDfHS26fHBDBDfHSBDfHBDfHS27fHBDBDBDBDfHSBDBDBDfHBDBDBDBDfHS28fHBDBDfHSBDfHBDfHS29fHBDBDfHSBDfHBDfHS30fHBDBDfHSBDfHBDfHS31fHBDBDBDBDfHSBDBDBDfHBDBDBDBDfHSSS32BDSBDBDSBD33BDSBDfHBDBDSBD34BDSBDBDSBD35BDSBDfHBDBDSBD36fHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBD37fHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBD38fHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBD39fHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBD40fHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBD41fHBDBDfHSBDfHBDBDfHSBDfHBDBDSSSSS42BDfHfHfH43BDfHfHfH44BDfHfHfH45BDfHfHfH46fHBDXSXBDXSXS47fHBDXSXBDXSXS48fHBDXSXBDXSXS49fHBDXSXBDXSXS50fHBDXSXBDXSXS51fHBDXSXBDXSXS52fHBDXSXBDXSXS53fHBDXSXBDXSXS54fHBDfHfHfH55XSXBDBDBDSXBD56BDXSSXBDXBDSXS57SBDSBDXBDXSXBD58BDBDSBDoHBDSSFTFTFTFT59oHBDBDBDBDCCSBDBDBDCCBDBDBDBDCC60fHBDXSXBDBDBDSXBD61BDXSSXBDXBDSXS62SBDSBDXBDXSXBD63BDBDSBDoHBDSSFTFTFTFT64oHBDBDBDBDCCSBDBDBDCCBDBDBDBDCC65fHBDXSXBDBDBDSXBD66BDXSSXBDXBDSXS67SBDSBDXBDXSXBD68BDBDSBDoHBDSSFTFTFTFT69oHBDBDBDBDCCSBDBDBDCCBDBDBDBDCC70oHBDBDBDBDCCSBDBDBDCCBDBDBDBDCC71oHBDBDoHSBDBDoHS72oHBDBDoHSBDBDoHS73oHBDBDoHSBDBDoHS74oHBDBDoHSBDBDoHSSS75oHBDBDoHSBDBDoHS76oHBDBDoHSBDBDoHS77oHBDBDoHSBDBDoHS78oHBDBDoHSBDBDoHSBDSS79fHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBD80fHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBD81fHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBD82fHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBD83fHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBD84fHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDSSSSSSS8586fHBDBDfHSBDfHBDfHS87fHBDBDfHSBDfHBDfHS88fHBDBDfHSBDfHBDfHS89fHBDBDBDBDfHSBDBDBDfHBDBDBDBDfHS90fHBDBDfHSBDfHBDfHS91fHBDBDfHSBDfHBDfHS92fHBDBDfHSBDfHBDfHS93fHBDBDBDBDfHSBDBDBDfHBDBDBDBDfHSSS94BDSBDBDSBD95BDSBDfHBDBDSBD96BDSBDBDSBD973xBDSBDfHBDBDSBD9899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150