1Intro=123442345VerseSCxHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH6xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH7xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH8xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH9SCxHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH10xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH11xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH12xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH13SCxHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH14xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH15xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH16xHBDxHxHSSBDxHxHBDxHxHLTBDxH17SCxHBDxHxHSSBDxHxHtaBDxHxHLTBDxH18xHBDxHxHSSBDxHxHtaBDxHxHLTBDxH19xHBDxHxHSSBDxHxHtaBDxHxHLTBDxH20xHBDxHxHSSBDxHxHtaBDxHxHLTBDxH21Pre-chorusSCxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH22xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH23xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH25SCxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH26xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH29oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH30oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH31oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH32oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH33ChorusoHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH34oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH35oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH36oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH37oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH38oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH39oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH40oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH41oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH42oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH43oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH44oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH45xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH46xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHSS47VerseSCxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH48xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH49xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH50xHBDxHxHSxHoHSxHoHSxH51SCxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH52xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH53xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH54oHBDfHfHoHSxHxHxHoHBDfHfHoHSxHxHxH55SCxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH56xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH57xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHSHFT59SCxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH60xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH61xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH62xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH63Pre-chorusSCxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH64xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH65xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH66xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH67oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH68oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH69oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH70oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH71ChorusoHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH72oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH73oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH74oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH75oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH76oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH77oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH78oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH79oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH80oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoH81oHBDoHoHSoHoHBDoHBDoHSoHlet ring82oHBDoHoHSoHSSHFTHFTLFTMT83Interlude84oH85xHBDxHxHSSBDxHxHSSBDxHSSxHBDxHSS86xHBDxHxHSSBDxHSSxHSSxHSSBDxHSSxHSBDxH87xHBDxHxHSSBDxHxHSSBDxHSSxHBDxHSS88xHBDxHxHLTBDxHxHHFTBDxHxHLFTBDxH89xHBDxHxHSSBDxHxHSSBDxHSSxHBDxHSS90xHBDxHxHSSBDxHSSxHSSxHSSBDxHSSxHSBDxH91xHBDxHxHSSBDxHxHSSBDxHSSxHBDxHSS92xHBDxHxHLTBDxHxHHFTBDxHxHLFTBDxHS93BridgexHBDxHxHtaxHxHBDxHxHHFTxH94xHBDxHxHtaxHxHBDxHxHHFTxH95xHBDxHxHtaxHxHBDxHxHSSxH96xHBDxHxHtaxHxHBDxHxHSSxH97xHBDxHxHtaxHxHBDxHxHSSxH98xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxH99xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH100xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH101xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH102xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH103xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH104LTBDHFTSLFTLTBDHFTSLFT105OutroSCxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata106xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata107xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata108xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata109SCxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata110xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata111xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata112xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtaHFTta113SCxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata114xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata115xHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtataxHtaBDtaxHtataxHtaStaxHtata116taLTBDtataHFTtataStataLFTtataLTBDtataHFTtataStataLFTta117CC118119120121