1=85442SSSSSStaSSSLTSSFTStaSSSSSSS3SSSSSStaSSSLTSSFTStaSSSS4SSSSSStaSSSLTSSFTStaSSSS5SSSSSStaSSSLTSSFTSSSSHMTHMT6CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD7xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD8CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD9xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDBDSxHSSSxHBD10CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD11xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBDoH12xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD13xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBDSC14xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD15xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBDoH16xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD17xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSHMTLT18CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD19xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD20CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD21xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD22CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD23xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD24xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD25xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD26CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD27xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD28xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD29xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSHMTLT30CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD31xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD32CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD33CCtaStatatataStatataCCtaStatatataStatataCCtaStatatataStataStaStaStataLMTtataLTtataLTta34CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD35xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD36CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD37xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDBDxHSSxHSBD38CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD39xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD40CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD41xHBDxHxHSxHSBDSSSBDBDS42oHBDxH43oHSSSSSSBDLT44CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD45xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD46CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD47xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDBDSxHSSSxHBD48CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD49xHBDoHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD50xHBDoHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD51xHBDxHxHSxHSxHBDSxHSSxHBDBDxHSLMTLT52CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD53xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD54xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD55xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD56CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD57xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSSxHBD58CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD59CCtaStatatataStatataCCtaStatatataStatataCCtaStatatataStataStaStaStataLMTtataLTtataLTta60CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD61xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD62xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD63xHBDxHxHSxHSBDSSSBDBDSSLMTLT64CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD65xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD66xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD67xHBDxHxHSxHSBDSSBDSSLMTLT68CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD69xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD70xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD71xHBDxHxHSxHSBDSSSBDBDSSBDLMTLTLT72CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD73xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD74xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHSxHBD75xHBDxHxHSxHSxHBDxHBDxHS76CCSSSSSStaSSSLMTSSLTStaSSSS77SSSSSStaSSSLMTSSLTStaSSSSS78SSSSSStaSSSLTSSFTStaSSSS79SSSSSStaSSSLMTSSLTStaSSSSS80SSSSSStaSSSLTSSFTStaSSSS81SSSSSStaSSSLMTSSLTStaSSSSS82SSSSSStaSSSLTSSFTStaSSSS83SSSSSStaSSSLTSSFTStaSSSS