1=15044234152678910111213141516171819202122=16523242526=165BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD27oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDoHfHBDABD28BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD29oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDESoHfHBDABDES30=165BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD31oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDoHfHBDABD32BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD331oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDESoHfHBDABDES342oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDESoHfHBDABDES35=165oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES36BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD37oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES38BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD39=165oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES40BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD41oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES42BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD43=165BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD44oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDoHfHBDABD45BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD46oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDESoHfHBDABDES47=165BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD48oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDoHfHBDABD49BDSCASESoHfHABDBDoHfHABDBDoHfHABDBDABDESASBDoHfHABDBDoHfHBDABD501oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDESoHfHBDABDES512oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDESoHfHBDABDES52=165oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES53BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD54oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES55BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD56=165oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES57BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD58oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES59BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD60=185oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD61oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD62oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD63oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHSCfHBDESSCoHfHBDES64oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD65oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD66oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD67oHBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD68=185oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD69oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD70oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD71oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHSCfHBDESSCoHfHBDES72oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD73oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD74oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD75oHBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD76=205oHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD77SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD78SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD79SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD80=205oHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD81SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD82SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD83SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBD84=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD85SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD86SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD87oHBDASESoHfHBDoHfHBDSCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD88=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD89SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD90=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD91SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD92=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD93SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD94=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD95SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD96=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD97SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD98=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD99SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD100=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD101SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD102=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD103SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD104=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD105SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD106SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD107SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD108=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD109SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD110SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD111SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD112=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD113SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD114SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD115SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD116=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD117SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD118SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD119SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD120=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD121SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD122SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD123SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD124=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD125SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD126SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD127SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD128=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD129SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD130SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD131SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD132=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD133SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD134SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD135SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD136=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD137SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD138=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD139SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD140=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD141SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD142=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD143SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD144=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD145SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD146SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD147oHBDASESoHfHBDoHfHBDSCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD148=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD149SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD150SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD151oHBDASESoHfHBDoHfHBDSCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD152=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD153SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD154SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD155oHBDASESoHfHBDoHfHBDSCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD156=205SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD157SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD158SCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD159oHBDASESoHfHBDoHfHBDSCoHBDASESoHfHBDoHfHBDoHBDASESoHfHBD160=165oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES161BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD162oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES163BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD164=165oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES165BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD166oHfHBDABDBDSCASESoHfHBDABDBDASESoHSCBDABDBDASES167BDASESABDoHfHBDABDoHfHBDBDASESBDASESABDoHfHBDABDoHfHBD168=185oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD169oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD170oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD171oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHSCfHBDESSCoHfHBDES172oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD173oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD174oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD175oHBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD176=185oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD177oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD178oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD179oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHSCfHBDESSCoHfHBDES180oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD181oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD182oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD183oHBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD184=185oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD185oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD186oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD187oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHSCfHBDESSCoHfHBDES188oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD189oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD190oHSCBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD191oHBDASESoHfHBDoHfHBDESASoHBDoHfHBDoHfHBD192=150193194195196=120197