You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=1004423456Verse 1He-2men2gau-2de,27ta2poz-2tu-2tzen2fullnaiz,28ta5zi-5ur4zu-2re_ai-0ta_e-0re09bai.010Ta2zer2on-2do,211ze-2lan2di-2ju-2fulla,212zu-5re5bu-4fan-2da0txu-0ri-013a.014Chorus 1Lau2tei-2la-02415tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-34416a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu317go-3runtz2bei-0full18da.2Zu-2re2ke-419ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra320ba-3te-3kin3fullputz.3242122Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04423da,0ta0be-0rriz024i-0zan-2go2ga-2ra,225zori-2on-2tsu-0226e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.02728Flute Enters2930313233243435443637Verse 2Go-2xo2go-2xo238kan-2ta_e-2gi-2na-2fullzu239Be-5ni-5to-4ren2Ma-0ri-0a040Solt.041Ez0ne-2ga-2rrik2ein,2txu-042ri2zau-2de2ta4mal-4ko-2ak,243zu-5re5ko-4lo-2rea0ken-0tzen0du-244te.0Lau2tei-2la-045Chorus 2tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-346a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu347go-3runtz2bei-0full48da.2Zu-2re2ke-449ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra350ba-3te-3kin3fullputz.3245152Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04453da,0ta0be-0rriz054i-0zan-2go2ga-2ra,255zori-2on-2tsu-0256e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.05758Piano Enters5960616263246465446667Verse 3Fe-2lix,2Fe-2lix2bi-2har2be-268rriz2e-2gon-2go2ga-4ra,269txan-5pain4a-2pur0ba-0te-0kin.07071Di-2ru2ga-2be2ba-2ña,2i-072za-2rrak2gu-2re-4kin2dau-0de,273pi-5a-5no4ba-2ten0soi-0ñu-0a.0374Lau2tei-2la-075Chorus 3tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-376a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu377go-3runtz2bei-0full78da.2Zu-2re2ke-479ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra380ba-3te-3kin3fullputz.3248182Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04483da,0ta0be-0rriz084i-0zan-2go2ga-2ra,285zori-2on-2tsu-0286e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.087Lau2tei-2la-088Chorus 4tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-389a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu390go-3runtz2bei-0full91da.2Zu-2re2ke-492ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra393ba-3te-3kin3fullputz.3249495Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04496da,0ta0be-0rriz097i-0zan-2go2ga-2ra,298zori-2on-2tsu-0299e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.0100101Outro1021031041051 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add comment98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add comment104 Add comment105 Add commentChange tuning (R)
Get App