eBGDAE1Intro=1004423456Verse 1He-2men2gau-2de,27ta2poz-2tu-2tzen2fullnaiz,28ta5zi-5ur4zu-2re_ai-0ta_e-0re09bai.010Ta2zer2on-2do,211ze-2lan2di-2ju-2fulla,212zu-5re5bu-4fan-2da0txu-0ri-013a.014Chorus 1Lau2tei-2la-02415tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-34416a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu317go-3runtz2bei-0full18da.2Zu-2re2ke-419ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra320ba-3te-3kin3fullputz.3242122Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04423da,0ta0be-0rriz024i-0zan-2go2ga-2ra,225zori-2on-2tsu-0226e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.02728Flute Enters2930313233243435443637Verse 2Go-2xo2go-2xo238kan-2ta_e-2gi-2na-2fullzu239Be-5ni-5to-4ren2Ma-0ri-0a040Solt.041Ez0ne-2ga-2rrik2ein,2txu-042ri2zau-2de2ta4mal-4ko-2ak,243zu-5re5ko-4lo-2rea0ken-0tzen0du-244te.0Lau2tei-2la-045Chorus 2tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-346a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu347go-3runtz2bei-0full48da.2Zu-2re2ke-449ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra350ba-3te-3kin3fullputz.3245152Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04453da,0ta0be-0rriz054i-0zan-2go2ga-2ra,255zori-2on-2tsu-0256e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.05758Piano Enters5960616263246465446667Verse 3Fe-2lix,2Fe-2lix2bi-2har2be-268rriz2e-2gon-2go2ga-4ra,269txan-5pain4a-2pur0ba-0te-0kin.07071Di-2ru2ga-2be2ba-2ña,2i-072za-2rrak2gu-2re-4kin2dau-0de,273pi-5a-5no4ba-2ten0soi-0ñu-0a.0374Lau2tei-2la-075Chorus 3tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-376a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu377go-3runtz2bei-0full78da.2Zu-2re2ke-479ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra380ba-3te-3kin3fullputz.3248182Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04483da,0ta0be-0rriz084i-0zan-2go2ga-2ra,285zori-2on-2tsu-0286e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.087Lau2tei-2la-088Chorus 4tu0ga-0ñi-2an,0i-0lar-2gi-389a3fuller-3di-2an,3e-0ta2zu390go-3runtz2bei-0full91da.2Zu-2re2ke-492ia_es-0ku-0e-2tan,0pu-0tza-2ra393ba-3te-3kin3fullputz.3249495Be-0rea-2la_e-3to-3rri-2ko04496da,0ta0be-0rriz097i-0zan-2go2ga-2ra,298zori-2on-2tsu-0299e-0do-0zein0he-4rri-2ko0jai-0xe-0tan.0100101Outro102103104105