You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=152XXXX44288910889108891088910XXXX3337899789978997899XXXX3345557555755575557XXXX3357879787978797879XXXX33688910889108891088910XXXX3377899789978997899XXXX3385557555755575557XXXX3397879787978797879XXXX3310Verse8891088910hopethis8891088910XXXXIold3311train7899breaks7899down78997899XXXX331255575557Icould5557take5557aXXXXThen3313walk7879a-78797879And,7879XXXXround33148891088910seewhat8891088910XXXXthere3315is7899to789978997899XXXXsee331655575557Timeis5557just5557aXXXX3317mel-7879o-7879With7879all7879theXXXXdy3318peo-88910in88910street88910Walk88910asXXXXplethe3319fast7899as7899feetcan7899take7899themXXXXtheir3320I55575557through55575557townXXXXjustroll_3321_78797879And7879though7879myXXXX3322win-88910got88910view88910Well88910TheXXXXdowsa3323frame7899look-7899through7899Seems7899toXXXXI'ming3324have5557con-5557for55575557nowXXXXnocern_3325_7879So7879now7879I7879XXXXfor3326Chorus8891088910I88910_88910XXXX3327need78997899this7899here7899XXXX33285557Old5557train5557to5557XXXX3329break-78797879down7879_7879XXXX33308891088910Oh88910_88910XXXX3331please78997899just78997899XXXX33325557Let5557me5557please5557XXXX3333break-78797879down7879_7879XXXX3334Break88910889108891088910XXXX33357899789978997899XXXX33365557555755575557XXXX33377879787978797879XXXX333888910889108891088910XXXX33397899789978997899XXXX33405557555755575557XXXX33417879787978797879XXXX3342Verse8891088910thisen-8891088910XXXXWellgine3343screams7899out7899loud78997899XXXX33445557Cen-5557ede5557gon-5557naXXXXtip-3345crawl7879wes-787978797879XXXXtbound33468891088910Idon't8891088910venXXXXSoe-3347make7899a78997899Cause7899XXXXsound33485557gon-5557stingme5557when5557IXXXXit'sna3349leave7879this7879townAnd7879all7879theXXXX3350peo-88910in88910street88910That88910I'llXXXXplethe3351ne-7899get7899meet78997899TheseXXXXverto335255575557bend5557some-5557howXXXXtracksdon't_3353_7879787978797879AndXXXX3354I8891088910time88910That88910IXXXXgotno335578997899get7899to7899WhereXXXXgotto335655575557need5557to5557beXXXXIdon't_3357_78797879So7879I7879XXXX3358Chorus8891088910I88910_88910XXXX3359need78997899this7899here7899XXXX33605557Old5557train5557to5557XXXX3361break-78797879down7879_7879XXXX33628891088910Oh88910_88910XXXX3363please78997899just78997899XXXX33645557Let5557me5557please5557XXXX3365break-78797879down7879_7879XXXX33668891088910I88910_88910XXXX3367need78997899this7899here7899XXXX33685557Old5557train5557to5557XXXX3369break-78797879down7879_7879XXXX33708891088910Oh88910_88910XXXX3371please78997899just78997899XXXX33725557Let5557me5557please5557XXXX3373break-78797879down7879_7879XXXX3374Bridge88910889108891088910XXXX33757879wan-7879na7879break56575657down5657Ion337688910889108891088910XXXX_33777879But7879I7879can't56575657now5657stop3378_88910889108891088910XXXX33797879I7879wan-7879na56575657on5657break338088910889108891088910XXXXdown33817879787978795657But5657you56573382Versecantstopnoth-ingIfyou83gotnocon-trolOfthe84thoughtsinyourmindThatyou85keptin,youknowYou86don'tknownoth-ingButyou87don'tneedtoknowThe88wis-dom'sinthetreesNotthe89glasswin-dowsYou90cant88910stop88910wish-ing88910If88910youXXXX3391don't7899let7899go78997899ButXXXX3392things5557that5557find5557And5557youXXXXyou3393lose,7879and7879know78797879YouXXXXyou3394keep88910on88910roll-ing88910Put88910theXXXX3395mo-7899on7899hold78997899TheXXXXment3396frames5557too5557brightSo5557put5557theXXXX3397blinds7879down7879low7879and...7879XXXX3398Chorus8891088910I88910_88910XXXX3399need78997899this7899here7899XXXX331005557Old5557train5557to5557XXXX33101break-78797879down7879_7879XXXX331028891088910Oh88910_88910XXXX33103please78997899just78997899XXXX331045557Let5557me5557please5557XXXX33105break-78797879down7879_7879XXXX331068891088910I88910_88910XXXX33107need78997899this7899here7899XXXX331085557Old5557train5557to5557XXXX33109break-78797879down7879_7879XXXX331108891088910Oh88910_88910XXXX33111please78997899just78997899XXXX331125557Let5557me5557please5557XXXX33113break-78797879down7879_7879XXXX33114Outro88910889108891088910XXXX331157899789978997899XXXX331165557555755575557XXXX331177879wan-7879breakon78797879downXXXXIna3311888910889108891088910XXXX_331197899789978997899XXXX331205557555755575557XXXX331217879But7879cantstop78797879nowXXXXI33122_88910889108891088910XXXX331237899789978997899XXXX331245557555755575557XXXX331257879787978797879XXXX3312688910889108891088910XXXX331277899789978997899XXXX331285557555755575557XXXX331297879787978797879XXXX3313088910131
Change tuning (R)