Jay Chou - Jian Dian Ai Chords

 
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Intro

C G Am F
e|------------|------------|-------------|-----------------------------------|
B|----3-3-1-1-|----3-3-1-1-|-----3-3-1-1-|-----3-3-1-1-----------------------|
G|---0-----0--|---0-----2--|---2------2--|----0-----2------------------------|
D|------------|------------|-------------|-----------------------------------|
A|-3----------|------------|-0-----------|-----------------------------------|
E|------------|-3----------|-------------|--3--------------------------------|
REPEAT ONCE (listen to the song for timings) during the verses.. there are some riffs played

C G

ÕF²»ÉÏžéʲô ÎÒ׃µÃºÜÖ÷„Ó AmÈôÛÉÏÒ»‚€ÈË Ê²Ã´¶F¼•þÖµµÃÈ¥×ö CÎÒÏë´ó•Ðû²¼ GŒ¦ÄãÒÀÒÀ²»Éá

Am F

ßB¸ô±Úà¾Ó¶¼²Âµ½ÎÒ¬FÔڵĸÐÊÜ AmºÓß F G C µÄïL ÔÚ´µÖøî^°lïh„Ó Am ¿ÖøÄãFµÄÊÖ ÒG»ê‡ÄªÃû¸ÐC„Ó AmÎÒÏëŽF§Äã »ØGÎÒµÄÍâÆżCÒ Ò»Æð¿F´ÖøÈÕÂä Ò»Ö±µG½ÎÒ‚ƒ¶¼Ë¯Öø CÎÒÏë¾Íß@˜Ó ¿ÖøÄGãµÄÊÖ²»·Åé_

Am Em

ÛÄܲ»Ä܉òÓÀßB†Î¼ƒ›]Óб¯°§ FÎÒ Ï뎧ÄãòT†Î܇ ÎCÒ ÏëºÍÄã¿´°ôÇò ÐÄÒâ FÏëß@˜Ó›]“ú‘n ³ªÖGø¸è Ò»Ö±×ß CÎÒÏë¾Íß@˜Ó ¿ÖøÄãGµÄÊÖ²»·Åé_ AmÛ¿É²»¿ÉÒÔº†º††EmΆΛ]ÓЂûº¦ FÄã ¿¿ÖøÎҵļç°ò CÄã ÔÚÎÒÐØ¿Ú˯Öø FÏñß@˜ÓµÄÉú»î GÎҐÛÄã ÄãÛÎÒ

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.