1Intro=1204423x3SS4xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH53xxHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH6xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH7xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH83xxHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH9xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH10xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH11xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH12xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH13xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH14xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH15xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH16xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH17xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH18xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH19xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH20xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH21xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH22solo 1xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH23xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH24xHBDxHxHBDSxHxHBDxHoHLTFToHLTFT25SSFTFT26coupletMTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333327MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333328MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333329MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333330MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333331MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333332MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333333MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333334MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333335MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT3333363738refrainxHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH39xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH40xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH41xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH42xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH43xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH44xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH45xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH46xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH47xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH48xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH49xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH50xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH51solo 2xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH52xHBDxHxHBDSxHxHBDxHoHLTFToHLTFT53SSFTFT54MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333355coupletMTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333356MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333357MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333358MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333359MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333360MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333361MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333362MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT333363MTFTMTLTMTFTMTLTMTFTMTLTCCSFTFTCCSFT3333646566refrainxHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH67xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH68xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH69xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH70xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH71xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH72xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH73xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH74solo 3 (outro)xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH75xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH76xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH77xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH78xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH79xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH80xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH81xHBDxHxHBDSxHxHBDxHxHBDSxH82