John Mayer - Bigger Than My Body Acoustic Chords

 

Asus4

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
2
4
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1

         
         
         
         
         
X
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
1
2
3
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
4
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X

Esus4

variations
         
         
         
         
         
2
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
1
2
3
4
4 fr
         
         
         
         
         
3
4
1
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
3
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

D/F

variations
         
         
         
         
         
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
1
4
2 fr
         
         
         
         
         
1
4
3
1
2
1

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
2
1
         
         
         
         
         
X
2
3
1
4
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
2
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
5 fr
         
         
         
         
         
X

Cm7

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
         
         
         
         
         
X
4
2
1

9 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2

Aadd9

variations
         
         
         
         
         
X
1
4
2
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
X

Dadd9

variations
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

Eadd9

variations
         
         
         
         
         
2
4
1
         
         
         
         
         
2
3
1
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
1
X
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
3
2
1
         
         
         
         
         
X
X
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
1
X
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
1
4
3 fr
         
         
         
         
         

Fm7

variations
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
4
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
         
         
         
         
         
X
No chord
  
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
Asus4/E A/E  E  Esus4 E (2 fr.)  D/F  Cm  Am7/9 Cm7   E
--0--  --0-- --0-- --0-- -- x-- -- x-- -- x- -- x-- --4-- --0--
--0--  --0-- --0-- --0-- -- x-- -- x-- -- x- --12-- --5-- --0--
--7--  --6-- --1-- --2-- --13-- --14-- --13-- --12-- --4-- --1--
--x--  --x-- --x-- --x-- --14-- --12-- --14-- --10-- --6-- --2--
--x--  --x-- --x-- --x-- --11-- --12-- --11-- --12-- --4-- --2--
--0--  --0-- --0-- --0-- --12-- --14-- --12-- -- x-- --x-- --0--
Aadd9 Dadd9/A Eadd9 A^9   F   G   C/E  Fm7/9 Bsus7
--0-- --0-- --0-- -- 0-- --x-- --x-- --x--  --x--  --7--
--0-- --3-- --0-- --12-- --x-- --x-- --x--  --9--  --7--
--2-- --2-- --11- --13-- --5-- --7-- --5--  --9--  --9--
--2-- --0-- --9-- - 11-- --3-- --5-- --2--  --7--  --7--
--0-- --0-- --x-- -- 0-- --x-- --x-- --x--  --9--  --9--
--x-- --x-- --0-- -- x-- --x-- --x-- --x--  --x--  --7--

Intro

E

Asus4This iEs a call A/Eto the colEorblind Esus4This is an IOEU I'm Asus4strandEed behind A/Ethe horEizon line Esus4Tied up in something newE P CH (all chords octave up) EYes I'm grounded D/FGot my wings clipped Cm7I'm surrounded by

Am7/9

All this pavement EGuess I'll circle D/FWhile I'm waiting

Am7/9

For my fears to dry

Chorus

Someday I'll Cm7fly somedayE I'll soar Aadd9 Someday I'll Cm7be so dEamn much mAadd9ore Cause I'm Cm7bigger than my Ebody gives me cAdd9redit for

Verse 2

Asus4Why E is A/Eit nEot the time? Esus4What is there more to lEearn? Asus4Shed tEhis skin i'A/Eve been tEripping in Esus4Never to quite reEturn P CH EYes I'm grounded D/FGot my wings clipped Cm7I'm surrounded by

Am7/9

All this pavement EGuess I'll circle D/FWhile I'm waiting

Am7/9

For my fears to dry

Chorus

Someday I'll Cm7fly someday EI'll soaAadd9r Someday I'll Cm7be so damnE much more Aadd9 Cause I'm Cm7bigger than my Ebody gives me Add9credit for Cause I’mCm7 bigger than my Ebody nDadd9ow A

Solo

/ Cm7 / Eadd9 / A^9 / A^9 / / Cm7 / Eadd9 / A^9 / A^9 //

Bridge

FMayGbe ill C/Etangle Fin the pFower lGines C/E F And it Fmight Gbe C/Eover iFn a sFeconds time G C/E F

F G C/E F Fm7/9

But I’ll gladly go down in a flame if a flames what it takes to rBsus7emember my name To remember my name P CH EYes I'm grounded D/FGot my wings clipped Cm7I'm surrounded by

Am7/9

All this pavement EGuess I'll circle D/FWhile I'm waiting

Am7/9

For my fears to dry

Chorus

Someday I'll Cm7fly somedEay I'll soaAadd9r Someday I'll Cm7be so damEn much moreAadd9 Cause I'm Cm7bigger than my bEody Aadd9Bigger than my body Fm7/9 Bsus7 Bigger than my body now

Outro

E


All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.