John Mayer - Inside Whats Out Chords

 
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

Fm

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

C

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
6 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
6 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

E7M9

variations
         
         
         
         
         
3
1
2
4
         
         
         
         
         
1
4
4
4
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
1
1
1
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
1
1
11 fr
         
         
         
         
         
2
1
4
1
3
1

Eadd9

variations
         
         
         
         
         
2
4
1
         
         
         
         
         
2
3
1
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
1
X

A7M9

variations
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
3
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
2
1
4
1
3
X
9 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
1
1

C7sus4

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
4
1
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
2
3
         
         
         
         
         
1
2
4
3
         
         
         
         
         

F7

variations
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
2 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
11 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

Asus2

variations
         
         
         
         
         
X
2
3
2 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4

12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
         
         
         
         
         
X
2
4
1
3
2 fr
         
         
         
         
         
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
4

F7Madd11

         
         
         
         
         

Aadd9

variations
         
         
         
         
         
X
1
4
2
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

D/C

         
         
         
         
         
X
3
1
2
1

D/F

variations
         
         
         
         
         
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
1
4
2 fr
         
         
         
         
         
1
4
3
1
2
1

B

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

F

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
         
         
         
         
         
X
1
2
3
7 fr
         
         
         
         
         
1
X
1
1
1
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4

7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
12 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
         
         
         
         
         
X

D7sus4

variations
         
         
         
         
         
X
X
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
2
1
3
X
1
         
         
         
         
         
X
X
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
         
         
         
         
         
1
2
4
4
         
         
         
         
         
2
3
4
         
         
         
         
         
2
4

3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1

Fadd9

variations
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
1
X

Gadd9

variations
         
         
         
         
         
2
1
3
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1

         
         
         
         
         
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
1
X
2
3
4
         
         
         
         
         
3
1
X
X
X
         
         
         
         
         
2
1
3
4

7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
No chord
  
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
Capo on 3 fret

Intro

A Fm Bm E Fm

ABack to you It always comes aFmround Back to you I tried to forBmget you I tried to stay aEway But it's too Fmlate AOver you I'm never oFmver Over you Something aBmbout you It's just the way you Emove The way you move Fmme EYeah I'm so Fmgood at forDgetting E And I quit eFmvery Dgame I Eplay But forFmgive Cmme, Dlove I can't Bmturn or walk aEway ABack to you It always come aFmround Back to you I walk with your Bmshadow I'm sleeping in my Ebed With your silFmhouette EYeah Should have Fmsmiled on that Dpicture E If that's the Fmlast that I'll Dsee of Eyou It's the Fmleast Cmthat Dyou BmCould not Edo Adlib: F-C-G ALeave the Dlight on EI'll never give up on Ayou ELeave the Alight on D For Fmme too For Cme too For Cme too DYeah

Instrumental

A Fm Bm E Fm

ABack to me I know that it Fmcomes Back to me Doesn't it Bmscare you Your will is not as Estrong As it used to Fmbe 2. No Such Thing

Intro

           E7M9
e------------------------------------------------------------------------
B--------------------7----------------7------------7---------------7-----
G--------------------8----------------8------------8---------------8-----
D--------------------6----------------6------------6---------------6-----
A--------------------7----------------7------------7---------------7-----
E---------0----0-----------0----0------------0----------0----0-----0-----
      Eadd9
e---------------
B-----7-----7---
G-----8-----9---
D-----6-----6---
A-----7-----7---
E-----0-----0---

Verse

Chords:

A7M9

C7sus4

Em9

F7

Asus2A6/9:(x 0 4 6 0 0) Asus2 type 2:(x 0 7 9 0 0)

Am9

F7Madd11

Aadd9

G7

Em9"welcome to the real world" she F7said to me condescendingly "take C7sus4a seat, take your life Em9plot it out in black and white" E7M9well I never lived the dreams of the promA7M9 kings and the drama queens I'd like to think the C7sus4best of me is still hiding F7up my sleeve

Pre-chorus

they Asus2love [A6/9]to [Asus2type2]tell A7M9you Asus2"stay [A6/9] in-[Asus2type2]side A7M9the lines_____E7M9" but F7something's better Asus2on the other side_______E7M9

Chorus

E7M9I want to Am9run through the halls of my E7M9high school I want to scream Am9at the top of my E7M9lungs. I just found out Am9there's no such thing as the E7M9real world just a lie Am9you've got to rise a-E7M9bove

Verse

E7M9so the good boys and girls take the A7M9so-called right track faded white hats grabbing cred-C7sus4its, maybe transfers they Em9read all the books but they can't find the answers E7M9And all of our parents, they're getting old-A7M9er I wonder if they've wished for anything C7sus4better while in their memories, tiny F7tragedies

Pre-chorus

they Asus2love [A6/9]to [Asus2type2]tell A7M9you Asus2"stay [A6/9]in-[Asus2type2]side [Amaj9the lines_____E7M9" but F7something's better Asus2on the other side_______E7M9

Chorus

E7M9I want to Am9run through the halls of my E7M9high school I want to scream Am9at the top of my E7M9lungs. I just found out Am9there's no such thing as the E7M9real world just a lie Am9you've got to rise a-E7M9bove

Bridge

F7Madd11 Aadd9 F7Madd11

I am invin-Aaddcible F7Madd11 I am invin-Aaddcible F7Madd11 I am invin-Aaddcible as G7long as I'm alive

Interlude

Asus2 [[A6/9]] [Asus2type2] A7M9 Asus2 [[A6/9]] [Asus2type2]

A7M9 E7M9

F7 Asus2

Chorus

E7M9I want to Am9run through the halls of my E7M9high school I want to scream Am9at the top of my E7M9lungs. I just found out Am9there's no such thing as the E7M9real world just a lie Am9you've got to rise a-E7M9bove

Verse

I just can't wait Am9for my ten year re-E7M9union I'm gonna bust Am9down the double doorsE7M9 and when I standAm9 on these tables be-E7M9fore you you will knowAm9 what all this time was E7M9for 3. My Stupid Mouth MY STUPID MOUTH - JOHN MAYER

D D/C D/F G Bm D/F G

Verse 1

My stupid Dmouth Has D/Cgot me in trouble D/FI said too Gmuch again Bm To a D/Fdate over dinner Gyesterday And I couldBm see D/Fshe was offended GShe said "well anyway..." BmJust D/Fdying for a Gsubject change GOh, a - FsusnotherB social FcasBualty Bm7 D7sus4Score one D7more for Gme GHow could D/FI forget? Em7 Mama said "think before D/Fspeaking" GNo filter D/Fin my head Oh, Fadd9what's a boy to do I Gadd9gueBss he better find one sDoon D/C D/F G Bm D/F G

Verse 2

We bit our Dlips she D/Clooked out the window D/Frolling tiny balls of Gnapkin paper Bm I played a D/Fquick game of chess with the Gsalt and pepper shak - er Bm And I D/Fcould see clearly G an indelible line was Bmdrawn BmBetween D/Fwhat was good, what Gjust slipped out and what went wrong GOh, the Fsusway shBe feels aFbouBt me has changed Bm7 D7sus4Thanks for playing, D7try a -Ggain. GHow could D/FI forget? Em7 Mama said "think before D/Fspeaking" GNo filter D/Fin my head Oh, Fadd9what's a boy to do I Gadd9gueBss he better find one

Chorus

D I'm D/Cnever D/Fspeaking Gup a - Bmgain It D/Fonly Ghurts me BmI'd D/Frather Gbe a myste - Bmry Than D/Fshe de - Gsert me BOh I'm never speaking up again Starting Dnow D/C D/F G Bm D/F Gm B

Verse 3

One more Dthing D/Cwhy is it my D/Ffault? So maybe I Gtry too Bmhard But it's D/Fall because ofG this desire I just wanna be Bmliked, I just wD/Fanna be fun - Gny Looks like the jokes on me, Bm so D/Fcall me captain Gbackfire GOh, a - FsusnotherB social FcasBualty Bm7 D7sus4Score one D7more for Gme GHow could D/FI forget? Em7 Mama said "think before D/Fspeaking" GNo filter D/Fin my head Oh, Fadd9what's a boy to do I Gadd9gueBss he better find one DsoonD/C D/F G Bm D/F G 4. Neon Intro & Verses
e---------------------------------------------------------------|
b--------8-------------4----------------4-----------9-------8---|
g-----x----10--------3----------------3---3--------8-------7----|
d----x-------------3--------5-6-----6-------------8------10-----|
a---------------------------------------------------------------|
c--0-------------3-----------------5------------8------10-------|
Right Hand slap: (slap down with thumb on bass, pull up with index finger in constant 16th note pattern) "she comes"
e--------------------------|
b--------6~----6~----4~----|
g-----5~----5~----3~-------|
d---8~----8~----6~---------|
a--------------------------|
c---8~----7~----6~---------| * The ring gives it the 'flavour' "she comes and goes, and no one knows, she's slipping...."
e----------------------|--------------------------|------|
b-------6-----6-----4--|------6-----6-----4-----6-|--4---|
g-----5-----5-----3----|----5-----5-----3-----5---|--5---|
d---8-----8-----6------|--8-----8-----6-----8-----|--6---|
a----------------------|--------------------------|------|
c---8-----7-----5------|--8-----7-----5-----7-----|------|
"neon, neon"
e------------------------------|
b---------4-----6-----4----4---|
g-------3-----5-----3------3---|
d-----6-----8-----5--------3h5-| (2x)
a------------------------------|
c---5-----7-----0--------------|
"Who knows how long, how long, how long"
e------------------------------------|
b---------4-----6-----4---11-----9---|
g-------3-----5-----3-----10-----8---|
d-----6-----8-----5-------10-----8---|
a-----------------------------x------|
c---5-----7-----0-------10----x--8---|
"She can go before she burns away"
e---------------|
b---4-4-----4-4-|
g---5-5----5-5--|
d---6-6---6-----|
a---------------|
c---------------|
"she comes and goes, and no one knows
e----------------------|-----------------------------------|
b--------6-----6-----4-|------6-----6-----4-----6---9--11--|
g-----5-----5-----3----|---5-----5-----3-----5------8--10--|
d---8-----8-----6------|-8-----8-----6-----8--------8--10--|
a----------------------|-----------------------------------|
c---8-----7-----5------|-8-----7-----5-----7------8----10--|
"neon, neon"
e------------------------------|
b---------4-----6-----4----4---|
g-------3-----5-----3------3---|
d-----6-----8-----5--------3h5-| (2x)
a------------------------------|
c---5-----7-----0--------------|
"Who knows how long, how long, how long"
e------------------------------------|
b---------4-----6-----4---11-----9---|
g-------3-----5-----3-----10-----8---|
d-----6-----8-----5-------10-----8---|
a-----------------------------x------|
c---5-----7-----0-------10----x--8---|
"She can go before she burns away"
e---------------|
b---4-4-----4-4-|
g---5-5----5-5--|
d---6-6---6-----|
a---------------|
c---------------|

This is the little cool bit before you go into the solo

e------------------------------      ------------|
b--------4-----6-----7------9--      ------------|
g------5-----7-----8-----10---- x2 ,then ---11--11/--|
d----6-----8-----9-----11------      ---11--11/--|
a------------------------------      ------------|
c--5-----7-----8-----10--------      -------10---|

Solo

e-----------------------------------|
b-----------------------------------|
g-----8---------8--------------8----|
d-------------8-------------10------| repeat
a------------------(0)--------------|
c---0-----0h7-----------0h10--------|
5. Victoria Key: h-hammer on s/-shift slide /-legato slide p-pull-off

Intro

e-----------------------------------------------------------------------|
b------------1--------------3----------------------------1----------1---|
g------------2--------------2-----------0-------------0----------0------|
d------2--------------0--------------0-----0h2-----2----------0---------|
a---0-----0-------------------------------------3-----------2-----------|
e---------------3--2-----2-----2--3-------------------------------------|
e-------------------------------------------------------|
b------------1--------------3--------------3--------3---|
g------------2--------------2-----------0--------0------|
d------2--------------0--------------4--------4---------|
a---0-----0---------------------------------------------|
e---------------3--2-----2-----2--3---------------------|

Verse i

e-----------------------------------------------------------------------|
b------------1--------------3----------------------------1----------1---|
g------------2--------------2-----------0-------------0----------0------| (X3)
d------2--------------0--------------0-----0h2-----2----------0---------|
a---0-----0-------------------------------------3-----------2-----------|
e---------------3--2-----2-----2--3-------------------------------------|
e-------------------------------------|
b------------1--------------3---------|
g------------2--------------2-----0---|
d------2--------------0-----------0---|
a---0-----0-----------------------0---|
e---------------3--2-----2-----2--3---|
All other verses:
e---0-----------0---0---|
b---1---3---3---1---1---|
g---2---2---0---0---0---| (X3)
d---2---0---0---2---0---|
a---0---x---x---3---2---|
e-------2---3-----------|
e-------|
b---3---|
g---2---|
d---0---|
a---x---|
e---2---|

Pre-chorus

e---7--7h10---10-------2--3---|
b---7--7h8----8--------3--3---|
g---7--7------7--(x4)--2--5---|
d---7--7h9----9--------4--5---|
a---7--7------7--------2--3---|
e---0--0------0--------x--x---|

Chorus

e-----------------------------------|
b---3---3---3---3---3---3---3---2---|
g---2---1---0---2---0---2---2---2---| (X2)
d---0---0---0---0---0---0---2---2---|
a-----------x---x---x---x---0---0---|
e-----------3---2---3---2-----------|

Solo

e---0--0--0--0--0--0--s/-0--------------------|
b---5--5--5--5--5--5--s/-3--------3-----------|
g------------------------------0--------------| (X2)
d---------------------------4--------4/2--0---|
a---------------------------------------------|
e---------------------------------------------|
e---0--0--0--0--0--0--/--0--------------------------------------------------|
b---5--5--5--5--5--5--/--7---5----------0h1--3--1----------3--5--5h7p5--3---|
g-------------------------------4/2--0--------------------------------------|
d--------------------------------------------------2--2/4-------------------|
a---------------------------------------------------------------------------|
e---------------------------------------------------------------------------|

Outro

e-----------------------------------------------------------------------|
b------------1--------------3----------------------------1----------1---|
g------------2--------------2-----------0-------------0----------0------| (X3)
d------2--------------0--------------0-----0h2-----2----------0---------|
a---0-----0-------------------------------------3-----------2-----------|
e---------------3--2-----2-----2--3-------------------------------------|
End on:
e-------|
b---3---|
g---2---|
d---0---|
a---x---|
e---2---|
6. Love Soon Part A: intro and verse
e----x---x----x----x----
b----3---1----8----8----
g----0---0----0---11----
d----5---3---10---10----
a----x---x----x----x----
e----3---1----8---10----
Part B: "Did you expect to kiss me one time?..."
e----x---x---x----
b----2---3---3----
g----2---2---2---- (2x)
d----2---0---0----
a----0---x---x----
e----x---3---2----
Part C: "So come on and face it..."
e----0---0---0----
b----0---0---0----
g----2---1---2---- (2x)
d----0---2---2----
a----2---2---2----
e----x---0---0----
Part D: "It's time that we say it"
e----0---5---x---x----
b----3---5---x---x----
g----5---5---5---7----
d----5---4---5---7----
a----x---5---3---5----
e----5---x---x---x----
Part E: Chorus
e---(3)--x---x---10----
b----3---7---8----8----
g----0---7---7----7---- (3x)
d----5---7---5---10----
a----5---5---x----x----
e----3---x---5----8----
Part F: Post-Chorus: "It's what, we are"
e----x---5----
b----5---5----
g----5---5----
d----5---4----
a----x---5----
e----5---x----
Part G: Bridge i think: "Let's bypass the bullshit..."
e----10---3--(3)--10---x--x----x---x----
b-----8---3---4----8---4--5----5---7----
g-----8---0---4----7---6--6----5---7----
d-----8---0---0----9---5--5----5---7----
a-----x---x---x----7---x--x----x---x----
e-----8---3---3----x---5--5----5---7----
Part H: "The bottom line is layin' in..."
e-----x----x----
b-----x----x----
g----10---12---- (2x)
d-----8---10----
a-----6----8----
e-----x----x----
Part I: Ending: "I'm callin' it love soon"
e----x---x---x----
b----3---3---1----
g----x---2---x----
d----5---0---3----
a----x---x---x----
e----3---2---1----
Part J: final chord
e----5----
b----3----
g----0----
d----4----
a----2----
e----0----
Part K: Optional filler for ending (only played live)
e----5---3---8---10----
b----3---1---6----8----
g----x---x---x----x---- (any combination of these four chords)
d----5---3---8---10----
a----x---x---x----x----
e----x---x---x----x----
I know you've been sworn I read your complaint You're needing someone older And though I've been warned to live day by day There's something taking over Did you expect to kiss me one time while looking at me with the same eyes ever again? So come on and face it So come on and face it It's time that we say it You can cross the line whenever you want to I'm calling it love soon Close your mind and waste some time if you have to I'm calling it love soon It's not about you now It's what we are Your mother complains that you need a man You haven't mentioned me yet And all of your friends don't know who I am I've been your best kept secret I understand I wasn't part of the plan A dollar short, a minute early But I am your man So come on and face it So come on and face it it's time that we say it You can cross the line whenever you want to I'm calling it love soon Close your mind and waste some time if you have to I'm calling it love soon It's not about you now It's what we are Aet's bypass the bullshit and move on because the minute hand moves faster than you think it does And by no fault of yours And by no fault of mine The bottom line is laying in the bed that we've been playing in tonight You can cross the line whenever you want to I'm calling it love soon Close your mind and waste some time if you have to I'm calling it love soon It's not about you now It's what we are 7. Comfortable I used the March 2000 webcast (official site) and the album version.

Intro

e---0h2-------2p0-------0--2--3--2----------2--2--2p0-------0--2--3
b---3--------------3----3-------------------3--3--3----3----1------
g---2-------2-----------0----------------0------------------0------
d---0-----0-------------x-----------------------------------2------
a-----------------------1-------------2---------------------0------
e------------------------------------------------------------------
e---2p0-------------------------------------------------------------
b---1-----3------------0----------2-----------3----------0-----2---3
g---2------------------0----------2-----------4---------0------2---4
d---0------------0-----0------0---2-------2---4--------0----0--2---4
a-------------------------------------------------------------------
e-------------3-----3------3-----------3------------0---------------
Part 1

Verse

e----2---0--(0)---2---0---3---------------2---
b----3---3--(2)---3---1---1---0---2---3---3---
g----2---0--(0)---2---0---2---0---0---0---2---
d----0---2--(2)---4---2---0---0---0---0---5---
a--------1--(1)--/2---0-------x---0---2---2---
e-----------------------------3-----------0---
( ) He doesn't always play the chord and but it's a nice addition. (x00020) might be (x00220) or (x02220) (x20030) might be (x20230).
e--2---0---2---0---2---------------------------------------------------
b--3---3---3---1---1--------0--------2--------3--------0-------2------3
g--2---0---0---0---2--------0--------2--------4--------0-------2------4
d--0---2---0---2---0----0---0-----0--2-----2--4----0---0----0--2---2--4
a------1---2---0-------------------------------------------------------
e---------------------3---3-----3--------3--------0--0----0------0-----
*** Very often, he only plays:
e-------------------
b---------0---2---3-
g---------0---2---4-
d-----0---0---2---4-
a-------------------
e---0---0-----------
On the album, at 1:00 min
e------2p0-------------2p0------------2p0------------2------
b------3--------------------3---------3--------------1------
g-----------2---------------------0--------0-------2----2---
d---0-------------2---------------------------------------0-
a---------------1---1------------2--2---------3--3----------
e-----------------------------------------------------------
Part 2 "I can't remember..."
e---3---0--0----------0---
b---3---3--2----------0---
g---0---2--2---(x3)---4---
d---0---2--2----------4---
a---x---0--0----------x---
e---3-----------------4---
e-----------3-------------------0----------------------------2
b-----------3----------2-----------2-------------------3--5---
g-----------0-------------0-----------0---(x3)-------4--------
d------0-------0-------------2---------------------4----------
a---------2-------2----0--------------------------------------
e---3--------------------------------------------4------------

Chorus

live)
e---2---0---2---0---0---(0)---
b---3---3---3---3---2---(2h3)-
g---2---2---0---2---2---(2)---
d---0---0---0---2---2---(2)---
a-------2---x---0---0---(0)---
e-------x---3-----------------
e---2--0--2---2--0--2---3---0---0--
b---3--3--3---3--3--3---3---3---2--
g---2--2--2---2--2--2---0---2---2--
d---0--0--0---0--0--0---0---2---2--
a-------------2--2--2---x---0---0--
e-----------------------3----------
Part 3 "or so they say.." / "I'm not impressed.."
e---1---0---0---0---3---0--
b---1---1---3---0---3---2--
g---0---0---2---1---0---3--
d---3---2---0---0---0---2--
a-----------2---2---x---x--
e-----------x---0---3---3--
The (3x2320) chord is played with the middle finger (3 on the e str), the index (second fret, d and b str) and the ring finger (3 on the g str). Part 4

Interlude

e---3--2--0----------3------2------
b---------------------------------5
g----------------------------------
d----------------------------------
a------------------------0--1--3--5
e--------------0--2--3-------------
Part 5 " I loved you... grey sweatpants..." (live)
e---------------0------0--2---0--0--(0)--
b---3---2---3---3---3--3--3---3--2--(2h3)
g---0---0---0---0---0--0--0---2--2--(2)--
d---0---0---0---2---0--0--0---2--2--(2)--
a---x---0---2---2---x--x--x---0--0--(0)--
e---3-----------0---3--3--3--------------
e-----------------------------------------------------------------
b----------0---------2--------3---------0--0------2------3----3---
g----------0---------2--------4------------0------2------4----4---
d-----0----0------0--2----2---4-------0----0---0--2---2--4----4---
a-----------------------------------------------------------------
e---3----3------3-------3-----------0---------0------0------0-----
e-------------------------------------------------------0--
b-----------0-------2--------3-----------2-------3------2--
g-----------0-------2--------4-----------2-------4------2--
d-----0-----0----0--2-----2--4-----0h2---2----2--4----2----
a--------------------------------0-----0----0-------0------
e---3----3-----3--------3----------------------------------
Part 6 Last chorus (live)
e---2---0---0---0---0-
b---3---3---3---3---2-
g---2---2---0---2---2-
d---0---0---2---2---2-
a-------2---2---0---0-
e-------x---0---------
(1) I just remembered that time at the market snuck up behind me and jumped on my shopping cart and rolled down aisle five you looked behind you to smile back at me and crashed into a rack full of magazines they asked us if we could leave (2) I can't remember what went wrong last September though I'm sure you'd remind me if you had to our love was comfortable and so broken in (1) I sleep with this new girl I'm still getting used to my friends all approve, say "she's gonna be good for you" They throw me high fives She says the Bible is all that she reads and prefers that I not use profanity Your mouth was so dirty (2) Life of the party and she swears that she's artsy but you could distinguish Miles from Coltrane Our love was comfortable and so broken in she's perfect so flawless (3) or so they say

Interlude

4) She thinks I can't see the smile that she's faking and poses for pictures that aren't being taken (5) I loved you grey sweatpants no makeup so perfect (6) Our love was comfortable and so broken in she's perfect so flawless (3)I'm not impressed I want you back Part 7 " I want you back..." (live)
e---0---0---3---0---------------0---
b---3---0---3---2---3h2---------2h3-
g---2---1---0---2-------2-------2---
d---0---0---0---2---------2-----2---
a---2---2---x---0-----------0---0---
e---x---0---3---x-------------------
Part 8 " ah..." (live)
e---------------------------------0---0---0--------2--
b---3---2---3---------3---3---3---3---3---2-------3---
g---0---0---0---------0---2---0---2---0---0------2----
d---0---0---0--(x3)---0---0---2---0---2---2-----0-----
a---x---0---2---------x---x---2-------1---0----0------
e---3-----------------3---2---0---------------2-------
8. Quiet

Intro

e------------------2-------------------------4--------------------
b--4-----4---2----------4--------4---2--------------4--------4----
g--4-----4---4-----4----4--------4---4-------4------4--------4----
d--2-----2---2----------2--------2---2--------------2--------2----
a------------0--0--------------------0--0--0----------------------
e--0--0-----------------0--0--0------------------0--0--0--0-----0-
e------------2----------------------------------
b---2---------------4-------4------5--------5---
g---4--------4------4-------4------4--------4---
d---2---------------2-------2------2--------2---
a---0--0--0------------------------0--0--0------
e----------------0--0--0--0-----0---------------
Part 1

Verse

e---------------------------------------
b---4------4---5-----5-----4------------
g---4------4---4-----4-----4------------
d---2------2---2-----2-----2---(etc..)--
a--------------0--0---------------------
e---0---0---------------0--0------------
Part 2 " There's not a sound.. "
e--------------------------------(0)--
b---------3----3-----------------(0)--
g-------4------2---1----2--1----------
d-----2--------4---2----2--2----------
a---3----------2----------------------
e------------------0--0----0---(0)----
1:55min
e--------------------------------------------------
b------------------------3---3------------------0--
g---1----1-----------1---4---2---1----2---1-----1--
d---2----2---------4-----2---4---4----4---4--------
a----------------2-------3---2---------------------
e---0--0----0--0-----------------0--0-----0---0----
Part 3 " Somehow, I can't seem to find.."
e----------------------------
b---3---3----5---2---5---2---
g---4---2----4---3---4---3---
d---2---4----6---2---6---2---
a---3---2----4---x---4---x---
e---x---x----x---2---x---2---
Part 4 " Daylight is climbing... "
e--0---0--------------------------------------------------------------0
b--3---3-------------3----------------------------------------3-------3
g--0---2--(0)--------0------------0-------0-------0-----------0-------0
d--2---0--(0)--------x--(x3)----0-------0-------0------------(2)--2----
a--2---x---x---0--2--3--------3-------2-------0------5-------(2)-------
e--0---2---3--------------------------------------------3--2--0--0--0--
e---------------------------------------------------------------
b---------------------------------------4-----4---5-------------
g-------0------0------0------0----------4-----4---4-------------
d-----0------0------0------4------------2-----2---2---(etc..)---
a---3------2------0------5------------------------0-------------
e--------------------------------3--2---0---0-------------------
ends with
e------(0)--
b------5----
g-----4-----
d----2------
a---0-------
e-----------

Intro

(1) Midnight lock all the doors and turn out the lights Feels like the end of the world this Sunday night (2) There's not a sound Outside the snow's coming down (3) and somehow I can't seem to find the quiet inside my mind (1) 3:02 the space in this room has turned on me and all my fears have cornered me here me and my TV screen (2) The volume's down Blue lights are dancing around (3) and still, I can't seem to find the quiet inside my mind (4) Daylight is climbing the walls cars start and feet walk the halls The world awakes and now I am safe at least by the light of day enjoyeth

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.