1Intro=135xHxHxHSSFTFT442CC2BDxHSxHBDBDxHS33xHBDBDxHSxHBDBDxHS334xHBDBDxHSxHBDBDxHS335xHBDBDxHSxHBDBDxHS336xHBDBDxHSxHBDBDxHS337CC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS338xHBDBDxHSxHBDBDxHS339xHBDBDxHSxHBDBDxHS3310xHBDBDxHSxHBDBDxHS3311CC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS3312VersexHBDBDxHSxHBDBDxHS3313xHBDBDxHSxHBDBDxHS3314xHBDBDxHSxHBDBDxHS3315CC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS3316xHBDBDxHSxHBDBDxHS3317xHBDBDxHSxHBDBDxHS3318xHBDBDxHSxHBDBDxHS3319SSSSSSSSSSSSSSSS20ChorusCC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS3321xHBDBDxHSxHBDBDxHS3322xHBDBDxHSxHBDBDxHS3323CC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS3324xHBDBDxHSxHBDBDxHS3325xHBDBDxHSxHBDBDxHS3326xHBDBDxHSxHBDBDxHS3327xHBDBDxHSxHBDBDxHS3328xHBDBDxHSxHBDBDxHS3329xHBDBDxHSxHBDBDxHS3330VersexHBDBDxHSxHBDBDxHS3331xHBDBDxHSxHBDBDxHS3332xHBDBDxHSxHBDBDxHS3333CC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS3334xHBDBDxHSxHBDBDxHS3335xHBDBDxHSxHBDBDxHS3336xHBDBDxHSxHBDBDxHS3337SSSSSSSSSSSSSSSS38ChorusCC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS3339xHBDBDxHSxHBDBDxHS3340xHBDBDxHSxHBDBDxHS3341CC1xHBDBDxHSxHBDBDxHS3342xHBDBDxHSxHBDBDxHS3343xHBDBDxHSxHBDBDxHS3344xHBDBDxHSxHBDBDxHS3345xHBDBDxHSxHBDBDxHS3346xHBDBDxHSxHBDBDoHS3347FTSFTSBDSSBDSSSBDoH3348Solo 1