1=132BDxHxHxHBDxH442ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH3xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH4ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH5xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH6ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH7xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH8ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH9xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH10ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH11xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH12ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH13xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH14ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH15=139xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH16ESxHxHESxHESoHESoHESoHESoHESoH17HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH18ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH19ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH20ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH21HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH22ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH23ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH24ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH25HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH26ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH27ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH28ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH29HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH30ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH31ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH32ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH33HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH34ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH35ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH36ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH37HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH38ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH39ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH40ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH41=130HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTBDxHxHBDxHxH42ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH43xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH44ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH45xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH46ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH47xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH48ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH49xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH50ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH51xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH52ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH53xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH54ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH55xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH56ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH57=139xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH58ESxHxHESxHESoHESoHESoHESoHESoH59HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH60ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH61ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH62ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH63HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH64ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH65ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH66ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH67HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH68ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH69ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH70ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH71HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH72ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH73ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH74ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH75HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH76ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH77ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH78ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH79HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH80ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH81ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH82ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH83=130HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTBDxHxHBDxHxH84ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH85xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH86ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH87xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH88ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH89xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH90ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH91xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH92ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH93xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH94ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH95xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH96ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH97xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH98ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH99xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH100ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH101xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH102ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH103xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH104ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH105xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH106ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH107=139xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH108ESxHxHESxHESoHESoHESoHESoHESoH109HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH110ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH111ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH112ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH113HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH114ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH115ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH116ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH117HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH118ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH119ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH120ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH121HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH122ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH123ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH124ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH125HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH126ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH127ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH128ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH129HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH130ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH131ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH132ESxHxHESxHoHESoHoHESoHoH133HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTESxHxHESxHxH134ESxHxHESxHxHESxHxHESxHxH135=130HTxHHTHTxHHTMTxHMTMTxHMTBDxHxHBDxHxH136ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH137xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH138ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH139xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHxHBDxH140ESxHxHxHBDoHxHBDxHESxHxH141xHSSxHSSxHSSxHBDxHxHASxHxH142BDxHBDxHASxHxHBDxHxHASxHxH143BDxHBDxHASxHxHBDxHxHASxHxH144BDxHBDxHASxHxHBDxHxHASxHxH145BDxHBDxHASxHxHBDxHxHASxHxH146BDxHBDxHASxHBDxHBDxHxHASxHxH147BDxHBDxHASxHBDxHBDxHRCxH148=100149