eBGDAE1=260243444223330304230023030023522226527222283x23222924341023113030122300230300231322221452152222165217997XXXXXXXXX18XXXXXXXXXXXX19553XXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXX21775XXXXXXXXX22XXXXXXXXXXXX23775XXXXXXXXX24XXXXXXXXXXXX2599799726997997553275535535532877577529775775775307757753177532997997XXX99733997XXX99799734XX799723524343623373030382300230300233922224052412222423x232224324434423453030462300230300234722224852492222505251997XXXXXXXXX52XXXXXXXXXXXX53553XXXXXXXXX54XXXXXXXXXXXX55775XXXXXXXXX56XXXXXXXXXXXX57775XXXXXXXXX58XXXXXXXXXXXX599979976099799755361553553553627757756377577577564775775775