eBGDAE1=181442Intro.-1(Hit)3Pleasedon'tsay3You0arela-zy42da-ttehon-5tou2wacra-0zy63haku-chou-ta-7chi0wasoumi-8e-2ikode2na-to-BA-9TA-run2desu0shia-su-103hon-nouni11juu-0junchuu-jitsu122hon-roumo13juu-2juushou-0chi140zen-to-you-15you2da-shida-16ka-2ta-nikyu-2ramau-17ke-un2desu0shi-icha-18Intro.-219202122232425ko-26Anomedeshi-k-ka-27rimi-sa-da-me-teyu-28ki-sa-kichi-zu-jo-29uMA-A-KUshi-te30313233chi-34ka-mi-chia-re-ba35so-regao-u-douha-36sho-re-rutsu-ba-sa37moa-re-bajou-tou38394041YA-42BBAtsu-mewa-re-43taGU-44RUUdeho-shuushi-45taso-46reda-kede47na-n-kata-48sse-i-kan49dai-ji50nanowaji-bu-51nka-52wa-i-ga-ruko-53toji-54bu-nwoa-55i-sa-na-kyahi-56tomoa-i-57se-nai58C(Sequencer)00Please000don't100say0059You000are1030la-00zy0006000da-000tte100hon-0061tou000wa1030cra-00zy0006200nou000aru100ta-0063ka000wa1030sou0000mi-064e-0na-0i00to-0ko100ni0PI-065K-0KU00ka-10ku-30sun00desu0006600sou-000zou100ni0067i-000sshou-1030ken-00mei0006800gen-000jitsu100wa0069ze-000ttai-1030zetsu-00mei0007000ha-000tten-100to-0071chuu000da-1030shi0000da-072ka-0ra0fu-00i0ni100PI-0C-073CHI0ha-00zu-10re-30run00desu00074Intro.-2 (2)75767778798081so-82A2nomeniu-tsu-ra-83na-ida-keda-tteya-84ru-kiwaME-E-TA-85Afu-ri-ki-t-te86878889i-90tsu-de-moze-n-ryo-91kudeyu-me-mi-teso-92nob-unze-n-ryo-93kudene-mu-t-te94959697YA-98B2RIcho-iya-se-99tachou-100shi-zu-i-teku-101ttaso-102reda-kede103na-n-dehai-104boku-ka-n105su-ka-sa-106zunimo-ku-hyo-107uka-108hou-shu-u-seishi-109tejuu-110na-nniri-111n-ki-ou-he-n112shichi-hen-gega113ka-chi114C2(Sequencer)00Please000don't100say00115You000are1030la-00zy00011600da-000tte100hon-00117tou000wa1030cra-00zy00011800ku-000jaku-100ta-00119chi000wa1030sou0000ko-0120ko0zo0to00i-0u100to-0ki0121bi0wo00mi-10se-30run00desu00012200go-000zou-100roppu00123man-000shin1030mai-00shin00012400gan-000bou100wa00125sou-000shin1030rei-00jin00012600yuu-000waku100ta-00127hatsu000da-1030shi0000da-0128ka-0ra0ya-00ke0ni100i-0shi0129ku-0da-00ke-10cha-30un00desu000130D131132133134135136137138E139140141142143144145146147148149150151152153YA-154D.S. to BBAma-sa-kaRed155Pointi-156yaGI-RIKU-RI-157Aso-158reda-kede159na-n-tezen-160nou-ka-n161da-i-ji162nanowaji-bu-163nmi-164to-me-te-kuko-165toji-166bu-nwoyu-167ru-sa-na-kyahi-168tomoyu-ru-169se-nai170Coda24171C'(Hit)3Pleasedon'tsay44172You0arela-zy1732da-ttehon-174tou2wacra-0zy1753haku-chou-ta-176chi0wasoumi-177e-2ikode2na-to-BA-178TA-run2desu0shia-su-1793hon-nouni180juu-0junchuu-jitsu1812hon-roumo182juu-2juushou-0chi1830zen-to-you-184you2da-shida-185ka-2ta-nikyu-2ramau-186ke-X(S.E.)un(Hit)2desu0ishi-cha-187Ending188189190191192193194195
Shift pitch (R)