eBGDAE1=230442151515131717171534567891011donnaFI12KUSHONsae13moshinogu14Wonderland15goninga16yorebaki17souten18gai19arino20mamawoka21kitometa22nikkichou23ochitsui24tenankayo25metamonja26naikonna5427hazuja4428nakatta2930HAI31sugiruHAI32SUKUURUDEIZU3334So35veryFan36tasticWorld3738u39reshiigo40san77757775tano41shii7775ko8886niu42san101083443What1512willhap1512pen44441512ashi1512ta45no15121512JIPEE46ni1512wa151247na1512niga1512ka481512kare1512te49i1512run151250da1512rou151251kyou1512noHAA1512TO521512kyouno1512BII53TO15121512mouga54MA1512X151255ma1512ini1512chi561512souomot1512te57ki1512ta1512yo581512ki1512se59kinoko60ushinsu61koshiko62waide63motoma64renaishinji65ruyoOur66Luc1515ky1515Goes151567On!!6869707172737475donnaAA76TOnimoka77kenaiFun78nyFaces79goninno80gokankanjousu81naohyakumen82sou83kaiwami84tainitori85aitamatta86shashin87nishite88moooinamin89naPIISU90SAINsono5491too4492ridatta!!9394nai95temohei96kidatta9798So99veryPea100cefulWorld101102at103takaion104gakutona105kamadat106ta34107What1512willhap1512pen...!?441081512mira1512i109no15121512INFA110DAA1512wa1512111dou1512iukao1512ke1121512shiki1512wo113utsusu1512n1512114da1512rou1512115mo1512shimoHAA1512DO1161512nagen1512jitsu117ni15121512katbutsu118ta1512ra1512119okini1512noFU1512REEZU1201512kuchi1512zu121sa1512mu1512yo1221512yu1512u123kiyaai124bakka125utatte126ruwa127tashita128chinandashi129daijoubu130OurDreamsCome131True!!132133134135151513617171515137138139151514017171515141142143171714419191717145146147151514817171515149150151Maeshika152miena153ifurimuku154yoyuunai155Imadesei156ippai157tadasukid158eippai159160161Whatwillhappen162tousto163morrow!?No164oneknows165Butwealways166singOhyeah167Take111211121112it168ea121413151516sy169What1512willhap1512pen1701512ashi1512ta171no15121512JIPEE172ni1512wa1512173na1512niga1512ka1741512kare1512te175i1512run1512176da1512rou1512177kyou1512noHAA1512TO1781512kyouno1512BII179TO15121512mouga180MA1512X1512181ma1512ini1512chi1821512souomot1512te183ki1512ta1512yo1841512ki1512se185kinoko186ushinsu187koshiko188waide189motoma190renaishinji191ruyoOur192LuckyGoes193On!!194195196197198199200201202203
Shift pitch (R)