eBGDAE1=168242=12077910777910443779107894779107779105789go7Let's6779107779107779107898779107779109789710kanae11tai99wakotoarekore12omoitsukusoredemo1377910777910147791078ka9taru15yo712nirisakiryoutega16ryouashigaugokudoramaa1777910777910187791078ha9yai19mongachi20konoyonot-sunedesho21jounetsunosutik22kunigirishime23one44two44three4424wantsuu161616161816suriizenryokushissou25ome161616162016towabousou26tenhon2222ate4444s-ge27manomeri5555dekou6565ei28nami161616161816dawakikkude29egawa161616162016okiipude30hantamu2222mate4444dewashi31arayo5555be!pii65da65keshihapyo32be!!779107779103377910789347791077791035789736779107779103777910789387791077791039789hi7ihos40monodatteachikochi41arisounasoredem-o4277910777910437791078ip9ponsu44ji712iotooshitekitara45hibigakittohikarudorama4677910777910477791078kak9koi48ii49firuhiruniyorunikenkyuu50shaapenmosu51tikkunikaete52onetwothree53wantsuu161616161816suriizenryokushissou54oi161616162016mowafuttou55kouunme2222gano4444nomi56magami5555ome6565etsuka57os161616161816shadeshuugo-u58shinte161616162016jirakushou59oohan2222dodo4444punmain60ashi5555koi!ke65te65tatrausu61koi7791077791062779107896377910777910647897656667686970itsumo71miteruminnano72kotomiteru73shitteta?senaka74tteshoujikida75darenotanoshii76mokanashiimozen77buis78shoninekanjiteruyo79dattedattebuchoudamon8081onetwothree2482wantsuusuriizenryokushissou8316161616181684ometowabousou8516161616201686tenhon2222as-87gete444488manomeri5555dee89ikou656590nami161616161816dawakikkude4491egawa161616162016okiipude92hantamu2222mate4444dewashi93arayo5555be!pii65da65keshihapyo94be!!7791077791095779107899677910777910977897987791077791099779107891007791077791010178971027791077791010377910789104779107779101057897106=1207791077791010777910789108779107779101097897110
Shift pitch (R)