gDAE1=133442Intro.-15535535535234455355555350006Intro.-2Li-5535575fe's5a3very5Sweet&2Bit-3ter48Beau-5Song5355ty9553523410nee55355115ki-5mi3na-5rana-2ni3wo412u-5u?5355ta-13553523414AGo5head5or5BackA-15Right5Left5orshun-165shun-kan5sen-5takukan17no5zoku512ren-su-18zu-5shii5ka-5oshi-19te-5tte5ta-i-20gai5nii-5ya5ka-na-ri21MA-5SHI5da5shi5522Li-55355235fe's5a3very5Sweet&2Bit-3ter424Beau-5Song5355ty25553523426A-2i-5nu5mi-5ta-ini27shi-5po53fu-3p-285ki-ge-5n-5to-tteri29shi-5ri5234ta-30zuu-5zuu-5shi-5kui-ki-31re-5i523don-4na-32na5nisondatoi-33wa-Xbin-Xre-temo34Bkan33333333352ga2ya-2k-2kai11Teen-1136a-55355ger3755354ko-5638dou3333333ga339su-22gu22DO-1KI-1DO-1KI140a-0ba-0re-0te0ko-ma-41ru0ke-0do0o-Xna-ji42C5SU-TEE-5JI5no5u-433e3nii-3ru3jan03tte5441reda-1ke1de1nan-so-ka45yuu-00kiwa-0ku0ne3tei-4465o-n5da-5tte5kou-4733o-n3da-3tte03to-5481nakoe1de1min-1nakuiii-490ko-SingingSoXtaitoLoud50Intro.-355355515535234525535553553500054A2Choose5Friend5or5Love55Light5Deep5orjun-565ai-jou5kon-5tonjou57de5zetsu512mon-ta-58no-5shii5kao5shi-te-59ta-5so-5ttenou60ra5deki-55zu-tsu-61i-5te-5ta-5ri5562Li-55355635fe's5a3very5Sweet&2Bit-3ter464Beau-5Song5355ty65553523466A-2 (2)ne-5ko5mi-5ta-ini67tsu-5wo53ta-3me685teji-5bun5ma-te-mo-69ru5ni5234you70ki-5you5ni5a-ru-71ke-5i523nan-4na-72do5ko-ron-deha-ji73ka-Xsen-Xi-temo74B2sai33333333752ga2se-2n-2bai11Teen-1176a-55355ger7755354ko-5678ma-3333333kuga379fui22ni22FU-1RU-1FU-1RU180fu-0ru-0e-0te0sa-wa-81gu0ke-0do0o-Xna-ji82C25NA-N-5BAA5de5na-833i-3ta-ra3ii3jan03juu-5841toi-1ro1wa1sho-ninu-85chi00nou-0e0de3tei-4865o-n5da-5tte5kou-8733o-n3da-3tte03ya-5881doshita-1ra1min-1nake-i-890inShoutingSoXta-dashiLoud90Intro.-3 (2)55355915535234925535593553500094Inter.1295969798129910010112102987XXXXX103XX24104D3333333344105222211111065535510755353451083333333310922221111110000111000o-Xna-ji112D.S.5SU-TEE-5JI5no5u-1133e3nii-3ru3jan03tte51141reda-1ke1de1nan-so-ka115yuu-00kiwa-0ku0ne3tei-41165o-n5da-5tte5kou-11733o-n3da-3tte03to-51181nakoe1de1min-1nakuiii-1190ko-SingingSoXtaitoLoud120Coda5NA-N-5BAA5de5wa-1213ra-3e-ba3iijan03juu-51221toi-1ro1wa1sho-ninu-123chi00nou-0e0de3te-41245zo-ku5da-5tte5i-kou-12533ke-tsu3da-tte03hon-51261noki-1mochi1da-1ketoda-1270me-ShoutingSo14kishi-teLoud128Inter.-2553551295535234130553551315535234132Li-553551335fe's5a3very5Sweet&2Bit-3ter4134Beau-5Song5355ty1355535234136Li-553551375fe's5a3very5Sweet&2Bit-3ter4138Beau-5Song5355ty1395535234140Li-553551415fe's5a3very5Sweet&2Bit-3ter4142Beau-5Song5355ty1435535234144nee55355145ki-mina-rana-niwo146u-ta-u
Shift pitch (R)