eBGDAE1=133442Intro.-13456Intro.-2Li-107fe's23a23very23Sweet22&22Bit-00ter228Beau-12ty23Song23910nee1011ki-23mi23na-23ra22na-22ni00wo2212u-12ta-23u?231314AGo0A-0head0or0Back015Right3or3Left0shun-016kan0shun-0kan0sen-0taku017no3ren-3zoku0su-018zu-0shii0ka-3o0shi-319te-2ta-0tte3i-320gai0ni3i-0ya0ka-3na-0ri321MA-3SHI3da3shi022Li-1023fe's23a23very23Sweet22&22Bit-00ter2224Beau-12ty23Song232526A-2i-0nu0mi-3ta-3i3ni227shi-0p-3po2fu-028tte0ki-0ge-0n-3to-3ri229shi-0ta-3ri230zuu-3zuu-3shi-2ku2i-3ki-231re-0na-3i2don-232na3ni2son3da2to3i-233wa-2re-2te2mo3bin-2334Bkan1035gaya-k-kaiTeen-36a-ger37ko-2338dou10ga39su-guDO-KI-DO-KI40a-ba-re-teko-ma-41runa-ji2ke-doo-42CSU-2TEE-3JI0no2u-243e2ni2i-3ru0jan2tte44so-reda-kedenan-ka45yuu-kunetei-2kiwa-46o-2n3da-0tte2kou-247o-2n3da-0tte2to-48denaii-0kuinakoemin-49tai0ko-7to7Singing1So0Loud150Intro.-351525354A2Choose00Friend0or0Love055Light3or3Deep0jun-056jou0ai-0jou0kon-0ton057de3mon-3zetsu0ta-058no-0shii0kao3shi-0te-359ta-2tte0so-3nou360ra0de3ki-003zu-0tsu-361i-3te-3ta-3ri062Li-1063fe's23a23very23Sweet22&22Bit-00ter2264Beau-12ty23Song236566A-2 (2)ne-0ko0mi-3ta-3i3ni267tsu-0me3wo2ta-068te-0te0ji-0bun3ma-3mo-269ru0you3ni270ki-3you3ni22a-3ru-271ke-0na-3i2nan-272do3ko-2ron-3de2ha-3ji273ka-2i-2te2mo3sen-2374B2sai1075gase-n-baiTeen-76a-ger77ko-2378ma-10kuga79fuiniFU-RU-FU-RU80fu-ru-e-tesa-wa-81guna-ji2ke-doo-82C2NA-2N-3BAA0de2na-283i-2ta-2ra3ii0jan2juu-84nintoi-rowasho-u-85chiedetei-2nou-86o-2n3da-0tte2kou-287o-2n3da-0tte2ya-88ranai-0ke-doshita-min-89ta-0in7dashi7Shouting1So0Loud190Intro.-3 (2)91929394Inter.959697989910010110210324104D44105106107108109110111na-ji2o-112D.S.SU-2TEE-3JI0no2u-2113e2ni2i-3ru0jan2tte114so-reda-kedenan-ka115yuu-kunetei-2kiwa-116o-2n3da-0tte2kou-2117o-2n3da-0tte2to-118denaii-0kuinakoemin-119tai0ko-7to7Singing1So0Loud21120CodaNA-2N-3BAA0de2wa-2121ra-2e-2ba3ii0jan2juu-122nintoi-rowasho-u-123chiedete-2nou-124i-2zo-2ku3da-0tte2kou-2125ke-2tsu3da-0tte2hon-126mochikeda-0tonoki-da-127kishi-0me-7te7Shouting1So0Loud1128Inter.-2129130131132Li-10133fe's23a23very23Sweet22&22Bit-00ter22134Beau-12ty23Song23135136Li-10137fe's23a23very23Sweet22&22Bit-00ter22138Beau-12ty23Song23139140Li-10141fe's23a23very23Sweet22&22Bit-00ter22142Beau-12ty23Song23143144nee10145ki-mina-rana-niwo146u-ta-u
Shift pitch (R)