eBGDAE1=133Pick scratchXXXXXXXX442Intro.-1757510875753757510875757547575108757557575108757575756Intro.-2Li-75751087575775fe's75a108very75Sweet&75Bit-ter758Beau-75Song751087575ty9757510875757510nee757510875751175ki-75mi108na-75rana-75niwo7512u-75u?751087575ta-P. M.P. M.13757510875757514AGo75A-head75or75BackP. M.P. M.P. M.P. M.15Right75orLeft755755shun-1675kanshun-kan75sen-75takuP. M.P. M.P. M.P. M.17no75ren-zoku758877su-5518zu-77shii77ka-77oshi-P. M.P. M.P. M.P. M.19te-77ta-tte777½7½(0)(0)i-20gai77nii-77ya77ka-na-ri21MA-108SHI108da108shi75X22Li-757510875752375fe's75a108very75Sweet&75Bit-ter7524Beau-75Song751087575tyP. M.P. M.25757510875757526A-2i-75nu75mi-75ta-iniP. M.P. M.P. M.P. M.P. M.27shi-75p-po7553fu-642875tteki-ge-75n-75to-riP. M.P. M.P. M.P. M.29shi-75ta-ri75575530zuu-75zuu-75shi-75kui-ki-31re-75na-i75555555don-32na75nisondatoi-33wa-X535bin-20re-temo34Bkan(Wah Pedal)444555XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX555XXX35333444gaXXXXXXya-XXXXXXk-XXXXXXkai333333333XXXTeen-XXXXXXXXXXXX36a-75751087575ger3775751087575ko-7538dou(Wah Pedal)444555XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXga555XXX39su-333444XXXXXXguXXXXXXXXXXXXDO-333333KI-333XXXDO-XXXXXXKIXXXXXX40a-220ba-re-teko-ma-41ru220ke-220do220o-Xna-ji42C555555XXXXXXSU-XXXTEE-XXXXXXJIXXXnoXXXXXXXXXu-XXXXXX43XXXeXXXXXXniXXXi-XXXXXXruXXXjanXXXXXXXXXtteXXXXXX44555555so-XXXXXXreXXXda-XXXXXXkeXXXdeXXXXXXnan-XXXkaXXXXXX45yuu-454454XXXXXXkiXXXwa-XXXXXXkuXXXXXXXXXneXXXtei-XXXXXX46555555XXXXXXo-XXXnXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXkou-XXXXXX47XXXXXXXXXo-XXXnXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXto-XXXXXX48555555kuiXXXXXXnaXXXkoeXXXXXXdeXXXmin-XXXXXXnaXXXii-XXXXXXHarm.4955Singing12taiko-toSoLoud50Intro.-3757510875755175751087575755275751087575P. M.P. M.5375751087520202054A2Choose75Friend75or75LoveP. M.P. M.P. M.P. M.55Light75orDeep75551212jun-5675jouai-jou75kon-75tonP. M.P. M.P. M.P. M.57de75mon-zetsu755755ta-58no-75shii75kao75shi-te-P. M.P. M.P. M.P. M.59ta-75tteso-758877nou5560ra75deki-7575zu-tsu-61i-108te-108ta-108ri75X62Li-757510875756375fe's75a108very75Sweet&75Bit-ter7564Beau-75Song751087575tyP. M.P. M.65757510875757566A-2 (2)ne-75ko75mi-75ta-iniP. M.P. M.P. M.P. M.67tsu-75mewo755755ta-6875te-teji-75bun75ma-mo-P. M.P. M.P. M.P. M.69ru75youni75575570ki-75you75ni75a-ru-P. M.P. M.71ke-75na-i7553nan-6472do75ko-ron-deha-ji73ka-X535sen-20i-temo74B2sai(Wah Pedal)444555XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX555XXX75333444gaXXXXXXse-XXXXXXn-XXXXXXbai333333333XXXTeen-XXXXXXXXXXXX76a-75751087575ger7775751087575ko-7578ma-(Wah Pedal)444555XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkuga555XXX79fui333444XXXXXXniXXXXXXXXXXXXFU-333333RU-333XXXFU-XXXXXXRUXXXXXX80fu-220ru-e-tesa-wa-81gu220ke-220do220o-Xna-ji82C2555555XXXXXXNA-XXXN-XXXXXXBAAXXXdeXXXXXXXXXna-XXXXXX83XXXi-XXXXXXta-XXXraXXXXXXiiXXXjanXXXXXXXXXjuu-XXXXXX84555555ninXXXXXXtoXXXi-XXXXXXroXXXwaXXXXXXsho-XXXu-XXXXXX85chi454454XXXXXXnoXXXu-XXXXXXeXXXXXXXXXdeXXXtei-XXXXXX86555555XXXXXXo-XXXnXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXkou-XXXXXX87XXXXXXXXXo-XXXnXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXya-XXXXXX88555555ke-XXXXXXdoXXXshita-XXXXXXraXXXmin-XXXXXXnaXXXi-XXXXXXHarm.8955Shouting12ta-indashiSoLoud90Intro.-3 (2)7575108757591757510875757592757510875759375751087520202094Inter.757510875955353539675751087597XX77775577775599779875751087599535353100757510875101XX7777557777559977102979797868675537755103775524104D555XXXXXX555555XXXXXXXXXXXXXXXXXX555555XXXXXX44105444XXXXXX444444XXXXXX333XXXXXX333333XXXXXX1067575108751077575108757575108555XXXXXX555555XXXXXXXXXXXXXXXXXX555555XXXXXX109444XXXXXX444444XXXXXX333XXXXXX333333XXXXXX110220111220220220o-na-ji112D.S.555555XXXXXXSU-XXXTEE-XXXXXXJIXXXnoXXXXXXXXXu-XXXXXX113XXXeXXXXXXniXXXi-XXXXXXruXXXjanXXXXXXXXXtteXXXXXX114555555so-XXXXXXreXXXda-XXXXXXkeXXXdeXXXXXXnan-XXXkaXXXXXX115yuu-454454XXXXXXkiXXXwa-XXXXXXkuXXXXXXXXXneXXXtei-XXXXXX116555555XXXXXXo-XXXnXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXkou-XXXXXX117XXXXXXXXXo-XXXnXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXto-XXXXXX118555555kuiXXXXXXnaXXXkoeXXXXXXdeXXXmin-XXXXXXnaXXXii-XXXXXXHarm.11955Singing12taiko-toSoLoud120Coda555555XXXXXXNA-XXXN-XXXXXXBAAXXXdeXXXXXXXXXwa-XXXXXX121XXXra-XXXXXXe-XXXbaXXXXXXiiXXXjanXXXXXXXXXjuu-XXXXXX122555555ninXXXXXXtoXXXi-XXXXXXroXXXwaXXXXXXsho-XXXu-XXXXXX123chi454454XXXXXXnoXXXu-XXXXXXeXXXXXXXXXdeXXXte-XXXXXX124555555i-XXXXXXzo-XXXkuXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXkou-XXXXXX125XXXXXXXXXke-XXXtsuXXXXXXda-XXXtteXXXXXXXXXhon-XXXXXX126555555toXXXXXXnoXXXki-XXXXXXmochiXXXda-XXXXXXkeXXXda-XXXXXXHarm.12755Shouting12kishi-me-teSoLoud128Inter.-2757510875751297575108757575130757510875751317575108757575132Li-7575108757513375fe's75a108very75Sweet&75Bit-ter75134Beau-75Song751087575ty1357575108757575136Li-7575108757513775fe's75a108very75Sweet&75Bit-ter75138Beau-75Song751087575ty1397575108757575140Li-7575108757514175fe's75a108very75Sweet&75Bit-ter75142Beau-75Song751087575ty1437575108757575144nee75751087575145ki-mina-rana-niwo146u-ta-u
Shift pitch (R)