eBGDAE1=16444214344491085886886P. M.P. M.6da886minnagaisuki!!7e664XXXnen664XXXzok664ko66u66RU886RA66P. M.P. M.P. M.8RA33ra33553cle33Sing3333Time55333Mi9uta664tte664uta664tte886ai886tsu886P. M.10ta6e68ru8saik88you88shu66dan88tsu8888P. M.P. M.P. M.P. M.11ta664XXXnai664XXXkyo664ku66de66mo886bim6612you33ka33553shi33de3333mo55333naP. M.P. M.P. M.13to2222do442ke2222tai22se4422214ii664pa664i664no66415soul1081311108119161210108119119121017108131110811918121010811911912101910813111081192012101081191191210P. M.21108131110811922121010811911912102311109shi8douyouP. M.P. M.P. M.P. M.P. M.24OO5533TO3MATIK3KU553ni3ki3ma55325ra3re3te3ru3553ji3kan553wa3P. M.P. M.P. M.26ri5533ja3oto3tsu5533ka3nai553278888no10P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.28yu5533me3mu3gen553shi3tai3ko55329to3do3tou3rou3553ka3mo553DAS3P. M.P. M.P. M.30SHU5533de3at3su5533ma3ru553318888yoo10P. M.32gyo7u8gi9waru10ka9tta8ra733sor664ry!de664mo553naXXXXXXP. M.34ri78fu9ri1098735mo997kama997wa1098zu8P. M.36ni7pu8ri9HA10MAc9chau8play7dop37KI664RARI664tte553moXXXXXXP. M.P. M.P. M.P. M.38shi55775ya5ko57755re539ga77997sei7shun77997P. M.P. M.40e10108e10108Fo10108ver10108Shine121210ververre4110hon10to10ni13da13i12su15ki!!12P. M.P. M.P. M.P. M.42TEN664XXXSHON664XXXjou664shou66RU66886RA6RA643Po33ful33553Gig33Time3333HAA55333werP. M.44TO664tte664HAA664TO886tte886WA88645KU6WA68KU8sa88ga88su66ten88sai8888P. M.P. M.P. M.P. M.46A664XXXRE664XXXtte664iwa66re66te886mo6647MI33rem33553pa33tsu3333de55333SUP. M.P. M.P. M.48mo2222ha442na2222chi22tai4422249wai664te664ku664ru664bravewoP. M.P. M.P. M.P. M.50shi664XXXka664XXXkeru664TO66RE66MO886RO6651ko33ru33553FU33RA3333MU55333taeP. M.P. M.P. M.52ii44jan44664de44ii66jan66886de66P. M.P. M.53NO6RI68NO8RI88de1010iin66ja88nai881010P. M.P. M.P. M.P. M.54HAP664XXXPII664XXXwait664su66dat66te886ne6655I33kan33553ji33ru3333mo55333maP. M.P. M.P. M.56no2222i442ki2222roo22to4422257me4664664664664honnoude58ha10813111081195912101081191191210601081311108119S.H.611210108119da119ka1210no62dou133133shi133temo133133HOOMU133WAAKU133yo133S.H.63ri133mo133juu133you133133ka133dai133hou13364kago133133no133ocha133osha133133be133riren133P. M.S.H.65X8758shuu1066YUU1313MOA13NA13CHU13RA13RU13me13S.H.67ku13ru13me13ku1313wa13rai13U1368KE1313su13gi13te1313o13na13S.H.P. M.691313131313ka1270i7tai8iki9pit10ta9shi8excellent7P. M.71de664moni664ga553teXXXXXX72na78RI9FU10987P. M.73ma997daat997ta1098no874tokkun7ki8atte9ku10re9ru8mo7tsuP. M.P. M.P. M.75su664koshimongen664ma553deXXXXXX76dat55775te5kae57755ri5P. M.P. M.77ta77997ku7nai7799778ne10108ne10108Cant10108Good10108byeme121210ververSayP. M.P. M.P. M.P. M.7910cha10me10cha13da13i12su15ki1280664XXX664XXX664666688666P. M.P. M.P. M.8133335533333335533382664664664886886886P. M.836688888866888888P. M.P. M.P. M.P. M.84664XXX664XXX66466668866685333355333333355333P. M.P. M.P. M.8622224422222224422287664664664664P. M.P. M.P. M.P. M.88664XXX664XXX66466668866689333355333333355333P. M.P. M.P. M.90444466444666688666P. M.P. M.9166888810106688881010P. M.P. M.P. M.P. M.92664XXX664XXX66466668866693333355333333355333P. M.P. M.P. M.94222244222222244222954664664664664P. M.P. M.P. M.961211109979864869910097119P.H.P. M.P.H.101102410201010844103108½10810010811811104810118(8)310513101310613131113P. M.10711131317X131081091108109910P. M.P. M.1111113121213112101511356565656P. M.1145656565611533335555P. M.1168787686811756565656P. M.P. M.P. M.P. M.11856565655119X58557X8P. M.P. M.P. M.120X811881011111012144646466466466455312215131514171517123664664886886886P. M.P. M.P. M.P. M.124664XXX664XXX664666688666125333355333333355333P. M.P. M.P. M.126444466444666688666P. M.1276688888866888888P. M.P. M.P. M.P. M.128664XXX664XXX664666688666129333355333333355333P. M.P. M.P. M.130222244222222244222131664664664664132775775775775133775XXX775XXX775997997997997789979971346646646646644466466466466466466456646641357757757757755677577599799799799778997997136997997XXX997997XXX997XXX997XXX997XXX997137775XXX775XXX77599799799799778997997138664664664664446646646646646646645664664139555355535553555355535553let ringP. M.P. M.140777577757775777514199970142775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1434466444446644456644456644414477555775559977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.14599777997779977799777146775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1474466444446644456644456644414855333553335533355333P. M.P. M.149775775775775150775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1514466444446644456644456644415277555775559977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.15399777997779977799777154775XXX775XXX7759977799777P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1554466444446644456644456644415655333553335533355333P. M.15777577577577515876541597654P. M.16010987161XXXXXX997220220220162
Shift pitch (R)