eBGDAE1=16444214344456minnagadaisuki!!7e428zok4ko28u4RUnenRA8RAcle16Sing2816Time2816Mira9utatteutatteaitsu10taerusaikyoushudantsu11ta428kyo4ku28de4monaibim12youshi16de2816mo2816naka13todoketaise14iipaino15soul1617181920212223doushiyou24OOTOMATIKKUnikima25rareterujikanwa26rijaototsukanai27no28yumemugenshitaiko29todotouroukamoDAS30SHUdeatsumaru31yoo32gyougiwarukattara33sorry!demona34rifuri35mokamawazu36nidoppuriHAMAcchauplay37KIRARIttemo38shiyakore39gaseishun40e13ver12e13ver12Fo13re12ver13Shine1541hontonidaisuki!!42TEN428jou4shou28RU4SHONRARA43PoGig16Time2816HAA2816werful44TOtteHAATOtteWA45KUWAKUsagasutensai46A428tte4iwa28re4teREmo47MIpa16tsu2816de2816SUrem48mohanachitai49waitekurubravewo50shi428keru4TO28RE4MOkaRO51koFU16RA2816MU2816taeru52iijandeiijande53NORINORIdeiinjanai54HAP428wait4su28dat4tePIIne55Iji16ru2816mo2816makan56noikirooto57mehonnoude58ha596061dakano62doushitemoHOOMUWAAKUyo63rimojuuyoukadaihou64kagonoochaoshaberiren65shuu66YUUMOANACHURARUme67kurumekuwaraiU68KEsugiteona69ka70itaiikipittashiexcellent71demonigate72naRIFU73madaattano74tokkuntsukiattekurerumo75sukoshimongenmade76dattekaeri77takunai78ne13ver12ne13ver12Cant13Say12Good13byeme1579chamechadaisuki804284284811628162816828384428428485162816281686878842842848916281628169091924284284931628162816949596979899100101241024410310410510610710810911011111211313131110101141011131011510910101161091013131171313111010118101113101191081110912098119121122191717171720201231244284284125162816281612612712842842841291628162816130131132133529529513417291729171351361375295295138172917291713914014119191819212121212121212121192430½14252952951431729172917144145146529529514717291729171481491505295295151172917291715215315452952951551729172917156157158159160161162
Shift pitch (R)