eBGDAE1=120442Inter.-1345Who6Amo-0to-0me-0ra-0re-0te-0i-0ru0no0wa07do-0n-0na0kya-0ra0de-0su0ka?0Haa8shi-0ra-0na-0i0ke-0do0wa-0ta-0shi0wa09wa-0ta-0shi0i-0ki-0ru0de-0su0So10o-0shi-0te0o-0shi-0te0o-0su0de-0su011hi-0i-0ta-0ra0ma-0ke0de-0su0Yeah12ne-0ko0no0you0ni0shi-0na-0ya-0ka0ni013a-0ru-0i-0te-0ku0n-0de-0su0ko-14Bkoutoko-do-ku15gabi-toku16da-re-ni-mote-17na-1zu-1ke-1ra-1re-4na-1i4desu...!?118na-no-ni19Chagu-2sa-2re-2ta-2ra2to-220tan2ni2chi-2ka-2ra2nu-021ke-cha-unde-su22jin-ta-iwafu-shi-gidesu23kyou-2ka-2sho2ni2mo2ji-224sho2ni2mo2ko-2ku-2fu-2kusu-025ruhou-ho-uwa26na-2i2de-4su4ko-2ma-2run4de-427Intro.-2su2282930Fuu31A2u-0ma-0re-0te0ya-0ku0ju-0u-0go-0nen032sa-0ki0wa0na-0ga-0i0de-0su0Haa33chi-0p-0po-0ke0na0wa-0ta-0shi0de-0su034so-0ra0wa0ta-0ka-0i0de-0su0But35mi-0a-0ge-0ru0da-0ke0ja0ya0de-0su036ma-0ke0wa0ki-0ra-0i0de-0su0Yeah37na-0n-0de-0mo0ya-0ru,0ya-0ru0de-0su038ya-0t-0te-0ya-0ru0n-0de-0su0do-39B2ryo-kutokon-jou40gashin-jou41do-konimoyo-42ri-1mi-1chi1wa1shi-4na-1i4desu...!?143na-no-ni44C2tai-2yaki2fu-2i2ni2da-245sa-2re-2ta-2ra2ta-2chi-2do-046ma-ccha-unde-su47o-ya-tsuwai-daidesu48"aan2te2shi-2te2yo"2nan-249te2i-2wa-2re-2ta-2ra2oo-050to-ma-ti-kkuni51ku-2chi2ga4ai-2chau-2n4de-452Inter.su753545556575859bu-ki-you60Ddesu1da-6ka-2ra461ga-1n-4ko2nan-1de-4su462da-5ke-2do4ku-1u-2ki1mo463yo-2n-2de-6i-4ta-4in2desu464moshi1min-6na2ga465yo-1ro-4ko-2bu1na-4ra466ne-2ko-2mi-2mi2da-6tte467sou-5cha-5ku5su-2ru068desu!!169na-n-de70na-n-de71Ehagu-3sa-3re-3ta-3ra3to-372tan3ni3chi-3ka-3ra3nu-173ke-cha-unde-su74jin-ta-iwafu-shi-gidesu75hi-3na-3ta3mi-3tai3na376ta-3i-3on3ga3su-3ki3desu177ya-wa-ra-_kana78hi-3to-3ha-3da4yo-3wa-3in3de-379su380Fnu-1ki-1a-0shi0sa-1shi-1a-0shi0shi-1no-1bi-0ashi181sa-1ka-1mi-0chi0ha-1na-1mi-0chi0i-1ba-1ra-0michi182wa-1ta-1shi0wa0wa-1ta-1shi0no0mi-1chi1o0yuku283ki-0mi0mo1i-1ssho2ni2dou0desu?184sen-1pai0kou-1hai0ku-1ra-1su-0meito185me-1ru-1to-0mo0ri-1a-1to-0mo0ka-1re1ka-0no-1jou186min-1na0de0min-1na0no0mi-1chi1wo0yuku487so-0ko0no-1ke1so-1ko1no-2ke2de-0su!188Gnu-1ki-1a-0shi0sa-1shi-1a-0shi0shi-1no-1bi-0ashi189sa-1ka-1mi-0chi0ha-1na-1mi-0chi0i-1ba-1ra-0michi190wa-1ta-1shi0wa0wa-1ta-1shi0no0mi-1chi1o0yuku291ki-0mi0mo1i-1ssho2ni2dou0desu?192sen-1pai0kou-1hai0ku-1ra-1su-0meito193me-1ru-1to-0mo0ri-1a-1to-0mo0ka-1re1ka-0no-1jou194min-1na0de0min-1na0no0mi-1chi1wo0yuku495so-0ko0no-1ke1so-1ko1no-2ke2de-0su!196
Shift pitch (R)