gDAE1Intro.=1204421211314111212144161451211121114671258A33e-chi2ka-ri-mi-95kan-5ga-e-ru10men-5u55yu-11221233ma-i2ki-ra-na-135ka-5rai-tsu-14mo224to415chi-22u4mi-4chi2ga-1633gari-2ka-5do5ma-1777mit-7tsu7bu-n18da-5no5(0)97ke199999chi-20p-3ke3bi2po-nata-215ku-5chi-0bu-5e-2222fu-423ki2ga-2ra42na-24Bka-0o-7do-7ru9a-8zeto25ka-7n-7bo7to-26so-2o-4u4u-4ro-3rao-27ko-2mo22gu-28me0ji-7re-7woto-bato-29do-5ku-5ru05i-te30do-2no2no4ko-kau-chi31yuu-2ku2o-2sho-noni-32i2335555so-534Cu5da,55kyo-5u5wa5han-4354baa-44ni4shi-5you4se-2gu36n-2shuu22mo2tsu-2ku-2t-337ta3ke-3do3a-3a3a-538i-5bi-55o-5ni-5ku5ip-4ki394pai44ko-4ne-5te4a-240imo2i-22p-2pai2ko-2m-341e-3te3101010dai-1042su-000hi-2to3kina4310101010no10ta-10me44Inter.-11212459119121446161247979710484912550A233ri-su-5gi-2too-ru515ba-5te-7suno52e-5ranpu5797ru5397997905433ku-no2ta-sa-n555hi-5yu-3tono56me22ki-457bo-22ha-6ko-9bu99u58101010ka-10e-10wo10"o-ri"5912iu12da-12re-12ka60no5to555mo-612222ki-62zu-3wo3gu2natsu-na-635mi-5ni0ta-i64ne2244ha-365shi-2t-2te-2ku2266B2mi-0na7yu-7ra-9ri8n-67yu-7re-7te...77ra-68wa-9mo9ka-9e-11ru10ta-shi69to-99u9999chu-70ko-0a-7tta-7i7n-naka-71ma-5ni-5chi05i-72i-2ma-2mo4tsu-3tsu-de-73dzu-2ta-2i2i-rai-74na2755555to-576C2ri-5aezu,55ha-5ya-5ku5han-4774baa-44ni4shi-5you7o-2gu78i-2shii22go-2ha-2n2mo379ta-3i-3te3chan-3to3tsu-580ke-5a-55se5no5gu-5ras-4wa-814se44men-4to-5ri4ka-282ku-2shi-22a-2ji2wa2ge-383n-3ki3ma-84tte-070hi-2to3i-ru8510101010no10ta-10me86Inter.-287888910971090512121212109110101010101092512121212109310101010594555555395333339655555397331010101098D5ga-5na5ko-5to5mo3ni-te99a-ru33ke-3do331005ki-5ko-5to55ka-3de-ru101raha-25ji-3me-10yo-10u101025i-5u5to-5ki5mo3na-cha-103a-ru33ke-3do331045ga-5wo5shi-5n-5ji-7e-o10577te-999kou101061010101010ze-5107C3t-5tai,55kyo-5u5wa5han-41084baa-44ni4shi-5you7se-2gu109n-2shuu22yo-2ri2mo2jo-3110u-3zu3ni3a-3a3a-5111i-5bi-55o-5ni-5ku5ip-4ki1124pai44ko-4ne-5te4a-2113imo2i-22p-2pai2ko-2m-3114e-3te3dai-115su-070hi-2to3kina116101010no10ta-10me117Ending1211118141112121411916141412012141211979121122=301251235
Shift pitch (R)