eBGDAE1=98842446644466446644466444664466444664446644664446644466446643V pekle sudy válej,4466444664466444664446644664Z kotle pára stoupá,4466444664466466886668866886Na stůl nám to dávej,6688666886688622442224422442A to s náma houpá.2244222442244222442224422442164444664446644664446644466446644466444664466466886668866886668866688668862244222442244222442224422442224422244224425Jede vlak no a my jedem v něm,664664664664Vlak s ucpaným komínem664886886886Lidi řvou, zmatkujou886886442442Kdo ví zda to přežijem.4424424424426V pekle sudy válej,4466444664466444664446644664Z kotle pára stoupá,4466444664466466886668866886Na stůl nám to dávej,6688666886688622442224422442A to s náma houpá.22442224422442224422244224427Zastavit! Na to neni čas,664664664664Musíme jet na doraz,664886886886Připoutat, nekecat,886886442442Kdesi protrhla se hráz!4424424424428V pekle sudy válej,4466444664466444664446644664Z kotle pára stoupá,4466444664466466886668866886Na stůl nám to dávej,6688666886688622442224422442A to s náma houpá.22442224422442224422244224429Nejlíp to vydejchal 664664664664664mašinfíra s topičem,664664664664664664664jedou si, na koksu664664664664664664a zatím neví o ničem.66466466488688688610446644466446644466444664466444664446644664668866688668866688666886688622442224422442224422244224422244222442244211Strojvůdce je starej Satanáš,664664664664zve nás všechny na guláš,664886886886vítám vás, jedem dál886886442442ty nemáš, tak tady máš.44244244244212V pekle sudy válej,4466444664466444664446644664Z kotle pára stoupá,4466444664466466886668866886Na stůl nám to dávej,6688666886688622442224422442A to s náma houpá.224422244224422244222442244213Máme tu houby sušený,4466444664466444664446644664odvar z hlavy makový4466444664466466886668866886no, jídelní vůz narvanej,6688666886688622442224422442prostě věci takový!224422244224422244222442244214446644466446644466444664466444664446644664668866688668866688666886688622442224422442224422244224422244222442244215Každej z nás to jinak má,664664664664664tenhle spí, ten pospíchá,664664664664záleží, na každým,XXXXXXkdo jak si to namýchá.X66466466466466466466466416V pekle sudy válej,4466444664466444664446644664Z kotle pára stoupá,4466444664466466886668866886Na stůl nám to dávej,6688666886688622442224422442A to s náma houpá.224422244224422244222442244217446644466446644466444664466444664446644664668866688668866688666886688622442224422442224422244224422244222442244218488448866434