eBGDAE1=212442345Entrée guitareXXXXXXXXXX6XXXX7XXXXXXXXXXXXXXX8XXXX9XXXXXXXXXX10XXXX11XXXXXXXXXXXXXXX12XXXX13Entrée tambourinXXXXXXXXXX14XXXX15XXXXXXXXXXXXXXX16XXXX17XXXXXXXXXX18XXXX19XXXXXXXXXXXXXXX20Entrée choeursXXXX21XXXXXXXXXX22XXXX23XXXXXXXXXXXXXXX24XXXX25XXXXXXXXXX26XXXX27XXXXXXXXXXXXXXX28XXXX29XXXXXXXXXX30Entrée guitare principaleXXXX31XXXXXXXXXXXXXXX32XXXX33XXXXXXXXXX34XXXX35XXXXXXXXXXXXXXX36XXXX37XXXXXXXXXX38XXXX39XXXXXXXXXXXXXXX40XXXX41Couplet 1XXXXXXXXXX42XXXX43XXXXXXXXXXXXXXX44XXXX45XXXXXXXXXX46XXXX47XXXXXXXXXXXXXXX48XXXX49Entrée chantXXXXXXXXXX50XXXX51XXXXXXXXXXXXXXX52XXXX53XXXXXXXXXX54XXXX55XXXXXXXXXXXXXXX56XXXX57XXXXXXXXXX58XXXX59XXXXXXXXXXXXXXX60XXXX61XXXXXXXXXX62XXXX63XXXXXXXXXXXXXXX64XXXX65XXXXXXXXXX66XXXX67XXXXXXXXXXXXXXX68XXXX69XXXXXXXXXX70XXXX71XXXXXXXXXXXXXXX72XXXX73XXXXXXXXXX74XXXX75XXXXXXXXXXXXXXX76XXXX77XXXXXXXXXX78XXXX79XXXXXXXXXXXXXXX80XXXX81RefrainXXXXXXXXXX82XXXX83XXXXXXXXXXXXXXX84XXXX85XXXXXXXXXX86XXXX87XXXXXXXXXXXXXXX88XXXX89XXXXXXXXXX90XXXX91XXXXXXXXXXXXXXX92XXXX93XXXXXXXXXX94XXXX95XXXXXXXXXXXXXXX96XXXX97Couplet 2XXXXXXXXXX98XXXX99XXXXXXXXXXXXXXX100XXXX101XXXXXXXXXX102XXXX103XXXXXXXXXXXXXXX104XXXX105XXXXXXXXXX106XXXX107XXXXXXXXXXXXXXX108XXXX109XXXXXXXXXX110XXXX111XXXXXXXXXXXXXXX112XXXX113XXXXXXXXXX114XXXX115XXXXXXXXXXXXXXX116XXXX117XXXXXXXXXX118XXXX119XXXXXXXXXXXXXXX120XXXX121XXXXXXXXXX122XXXX123XXXXXXXXXXXXXXX124XXXX125XXXXXXXXXX126XXXX127XXXXXXXXXXXXXXX128XXXX129XXXXXXXXXX130XXXX131XXXXXXXXXXXXXXX132XXXX133XXXXXXXXXX134XXXX135XXXXXXXXXXXXXXX136XXXX137RefrainXXXXXXXXXX138XXXX139XXXXXXXXXXXXXXX140XXXX141XXXXXXXXXX142XXXX143XXXXXXXXXXXXXXX144XXXX145XXXXXXXXXX146XXXX147XXXXXXXXXXXXXXX148XXXX149XXXXXXXXXX150XXXX151XXXXXXXXXXXXXXX152XXXX153XXXXXXXXXX154XXXX155XXXXXXXXXXXXXXX156XXXX157XXXXXXXXXX158XXXX159XXXXXXXXXXXXXXX160XXXX161XXXXXXXXXX162XXXX163XXXXXXXXXXXXXXX164XXXX165XXXXXXXXXX166XXXX167XXXXXXXXXXXXXXX168XXXX169XXXXXXXXXX170XXXX171XXXXXXXXXXXXXXX172XXXX173XXXXXXXXXX174XXXX175XXXXXXXXXXXXXXX176XXXX177Entrée sifflementsXXXXXXXXXX178XXXX179XXXXXXXXXXXXXXX180XXXX181XXXXXXXXXX182XXXX183XXXXXXXXXXXXXXX184XXXX185XXXXXXXXXX186XXXX187XXXXXXXXXXXXXXX188XXXX189XXXXXXXXXX190XXXX191XXXXXXXXXXXXXXX192XXXX193XXXXXXXXXX194XXXX195XXXXXXXXXXXXXXX196XXXX197XXXXXXXXXX198XXXX199XXXXXXXXXXXXXXX200XXXX201XXXXXXXXXX202XXXX203XXXXXXXXXXXXXXX204XXXX205XXXXXXXXXX206XXXX207XXXXXXXXXXXXXXX208XXXX209XXXXXXXXXX210XXXX211XXXXXXXXXXXXXXX212XXXX213XXXXXXXXXX214XXXX215XXXXXXXXXXXXXXX216XXXX217XXXXXXXXXX218XXXX219XXXXXXXXXXXXXXX220XXXX221XXXXXXXXXX222XXXX223XXXXXXXXXXXXXXX224XXXX225XXXXXXXXXX226XXXX227XXXXXXXXXXXXXXX228XXXX229XXXXXXXXXX230XXXX231XXXXXXXXXXXXXXX232XXXX233XXXXXXXXXX234XXXX235XXXXXXXXXXXXXXX236XXXX