1Intro=6044234SHFTSHFTLFT5CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSBDxHBD9Verse 1CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH13CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHSBD17BridgeCC2BDRC1RC1SRC1RC1BDRC1RC1SRC118CC2BDRC1RC1SRC1RC1BDSHMTLMTLTHFTLFTCC1BD19CC2BDxHSBDxH20CC2BDRC1RC1SRC1RC1BDLTLTLTHFTHFTLFTLFT21CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH22xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH23ChorusCC2BD24CC2BDCC1BD(LFT)(S)(LFT)(S)LFTSLFTSLFTSLFTSLFTS25CC2BDRC1RC1RC1RC1SRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1RC1BDRC126CC2BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1CC1BDRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1SRC1BDRC1RC1BD27CC2BDRC1RC1RC1RC1SRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1RC1BDRC128CC2BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1CC1BDRC1RC1SHMTLMTLTHFTHFTLFT29Pre-CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH30xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSBDoH31Verse 2CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH32xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSBDxH33xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH34xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHS35BridgeCC2BDRC1RC1SRC1RC1BDRC1RC1SRC136CC2BDRC1RC1SRC1RC1BDSHMTLMTLTHFTLFTLFT37CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH38xHBDxHxHSxHxHSBDxHSxHBDoHBD39ChorusCC2BD40CC2BDCC1BD(LFT)(S)(LFT)(S)LFTSLFTSLFTSLFTSLFTS41CC2BDRC1RC1RC1RC1SRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1RC1BDRC142CC2BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1CC1BDRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1SRC1BDRC1RC1BD43CC2BDRC1RC1RC1RC1SRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1RC1BDRC144CC2BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1CC1BDRC1RC1HMTHMTLMTLTHFTHFTLFT45OutroCC1BD464748495051RC1RC1RC1RC152RC1RC1RC1RC153RC1RC1RC1RC154RC1RC1RC1BDBDS55CC2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxH56xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH57xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH58xHBDxHxHSxHxHBDxHBDBDxHSBDxHBDBD59CC2BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH60xHBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSBDxH61xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD62xHBDxHxHSxHxHBDxHBDCC1SBDCC2BD63CC2BDRC2BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDRC2SRC264CC2BDRC2BDCC1SRC2RC2BDBDRC2BDRC2SBDRC2BDBD65CC2BDRC2BDRC2SRC2BDRC2BDRC2BDRC2SRC2BD66CC2BDRC2BDCC1SRC2BDCC1BDRC2BDRC2SCC2BDCC2BD67CC2BDRC2BDRC2SRC2BDRC2BDRC2BDRC2SCC2BDCC2BD68CC2BDRC2BDRC2SRC2BDCC1BDRC2BDRC2SSBDRC2BD69CC2BDRC2BDCC1SRC2BDCC2BDRC2BDRC2SRC2BD70CC2BDRC2BDRC2SRC2BDRC2BDSSSLTLTLTHFTHFTHFTLFTLFT333371CC1BDCC2BDCC2SCC2BDCC2BDCC2BDCC2SCC1BDCC1BD72CC1BDCC2BDCC2SCC2BDCC2BDCC2BDCC2SCC1BDCC1BDCC1BD73CC1BDCC2BDCC2SCC2BDCC2BDCC2BDCC2SCC2BD74CC1BDCC2BDCC1SCC2BDCC1BDCC2BDCC2SCC1BDCC1BD75CC1BDCC2BDCC2SCC2BDCC2BDCC2BDCC2SCC1BDCC1BD76CC1BDCC2BDCC2SCC2BDCC2BDCC2BDCC2SCC1BDCC1BDCC1BD77CC1BDCC2BDCC2SCC2BDCC2BDCC2BDCC2SCC2BD78CC1BDCC2BDCC1SCC2BDCC1BD(LFT)(S)(LFT)(S)LFTSLFTSLFTSLFTSLFTS79EndCC2BDRC1RC1RC1RC1SRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1RC1BDRC180CC2BDRC1RC1BDRC1RC1SRC1CC1BDRC1RC1RC1RC1BDRC1RC1SRC1BDRC1BDRC181CC2BD82