eBGDAE1Intro=100XXXXX582XXXXX3XXXXX43xXXXXX51010864x=1247=8758810xBridge=166321691410323211Outro=4912XXXXX5813XXXXXChange tuning (R)